Pomoc při odvykání kouření

14. 07. 2022

V rámci poskytované farmaceutické péče Nemocniční lékárna nabízí pacientům odborné konzultace při odvykání kouření, garantované Českou lékárnickou komorou.

Při krátké úvodní návštěvě určíme míru závislosti na nikotinu, vytvoříme individuální plán odvykání kouření, doporučíme konkrétní přípravky na potlačení abstinenčních příznaků z nedostatku nikotinu, poradíme změny životních návyků spojených s kouřením.Budeme Vás opakovaně zvát na krátké konzultace, které probíhají v soukromí v oddělené konzultační místnosti lékárny.

Zbavit se závislosti na tabáku bez cizí pomoci je obtížné, úspěšnost (tj. dosažení 1 roku abstinence) je pouze 3–5 %, přitom krátká strukturovaná intervence zdravotnického pracovníka a intenzivní léčba s farmakoterapií zvyšuje úspěšnost zhruba desetinásobně. V případě potřeby Vás odkážeme na lékaře specializovaného Centra pro závislé na tabáku v MNO

Na základě „Potvrzení odborného konzultanta o léčbě závislosti na tabáku“ může klient zdravotní pojišťovny čerpat u své zdravotní pojišťovny příspěvek na nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků, zakoupených v naší lékárně ve výši až 2000,- Kč.

Nutné je jen vlastní rozhodnutí. Domluva termínu konzultace je možná telefonicky na čísle 596 192 332, odbornou konzultantkou pro odvykání kouření je PharmDr. Martina Ševčíková.

PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D.
vedoucí lékárník

  Sdílet na Facebooku