Pořádali jsme jedenáctý ročník Podzimního setkání gynekologů

17. 11. 2023

Ve svatomartinský víkend se v hotelu Sepetná konal již 11. ročník tradičního Podzimního setkání gynekologů. Že již dávno nejde jen o regionální akci, svědčí účast 191 gynekoložek, gynekologů a porodních asistentek z celé republiky. Jako přednášející přijali pozvání nejvýznamnější autority našeho oboru v ČR. Ve dvou dnech bylo předneseno 26 odborných sdělení, ke kterým se rozvinula pro tuto akci typická divoká diskuze.

Nešlo jen o odbornou akci, o čemž svědčí i bohaté společenské kontakty a přátelství navázaná v průběhu společenského večera.

Celou konferenci moderoval a vedl primář Gynekologie a porodnictví MUDr. Marek Ožana. Naše oddělení velmi dobře reprezentovali MUDr. Michal Mihula a MUDr. Karel Fousek. Organizátory velmi těšily ohlasy účastníků, kteří označili danou akci jako jednu z nejlepších v oboru gynekologie porodnictví v celé republice. Poděkování patří všem, kteří se na konání akce podíleli, včetně firmy Sanopharm.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie