Povolení návštěv v Léčebně dlouhodobě nemocných

19. 06. 2020

Od pondělí 22. června budou možné návštěvy i v Léčebně dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích. Zatím v pracovních dnech od pondělí do pátku od 14 do 15 hodin. V tuto dobu bude k dispozici také lékař, aby se rodiny mohly zeptat na zdravotní stav svých blízkých. Jednoho pacienta mohou navštívit pouze dvě osoby na maximálně 20 minut.

 

Pokyny pro návštěvy:

  • Při vstupu na oddělení bude každému návštěvníkovi změřena tělesná teplota.
  • Návštěva vyplní čestné prohlášení – přímo na oddělení.
  • Nutná dezinfekce rukou při příchodu, při odchodu z oddělení.
  • Návštěva musí mít zakrytá ústa i nos po celou dobu návštěvy.
  • Dle možností má ústenku také pacient.
  • Na vícelůžkovém pokoji budou návštěvy probíhat za dodržení organizačních opatření dle pokynů personálu.
  • Dle možností dodržují návštěvníci 2m rozestupy s výjimkou rodinných příslušníků.
  • Návštěvy nebudou povoleny na pokojích pacientů v karanténě.
  • Uvedená omezení (dny návštěv, čas) se nevztahují na návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (návštěva mimo stanovený den a čas musí být předem domluvena na příslušné stanici).
  • Případné balíčky donesené návštěvou budou předány personálu na oddělení za účelem dekontaminace (balíčky mohou obsahovat potraviny v originálním balení, které není nutné uchovávat v lednici). Pacientovi bude balíček předán následující den ráno.
  Sdílet na Facebooku