Primář oddělení Chirurgie

Naše chirurgické oddělení je pracovištěm, které zajišťuje komplexní péči pro pacienty převážně dospělého věku. Výjimkou však nejsou ani děti od dvou let, kterým je poskytnuta operační péče, a následně jsou pak hospitalizovány na oddělení Dětského lékařství. Péče je poskytována celkem na 68 standardních a 12 lůžkách intenzivní péče, operujeme na 4 operačních sálech, zajišťujeme péči na několika odborných ambulancích. Dvě lůžkové stanice jsou umístěny v nově rekonstruovaných prostorách pavilonu, v další části rekonstrukce probíhá a bude dokončena v roce 2023, během této doby je počet lůžek snížen na 52 a 10 lůžek intenzivní péče. Ročně je u nás hospitalizováno něco přes 3000 pacientů, ambulantně ošetříme okolo 25 000 pacientů, provedeme cca 1 900 plánovaných a 1 200 urgentních operací, z toho cca 700 laparoskopicky, ošetříme okolo 5 000 traumat. Spektrum našich operačních výkonů je dostupný zde.

Součástí oddělení Chirurgie jsou tato lůžková pracoviště:

Jednotka intenzivní péče aseptická

Je vybavena resuscitačními lůžky, moderními monitorovacími přístroji a přístroji pro umělou plicní ventilaci Na JIP jsou hospitalizováni pacienti nejen z Ostravy, ale i pacienti z různých regionů, u kterých je indikována léčba v hyperbarické komoře pro nejrůznější septické komplikace (např. „diabetická noha“). Na JIP poskytujeme péči se zaměřením na:

 • léčbu život ohrožujících stavů,
 • monitorování životně důležitých funkcí,
 • léčbu poruch životně důležitých funkcí,
 • intenzivní péči u pacientů po rozsáhlých chirurgických operacích,
 • léčbu septických komplikací.

Chirurgické lůžkové stanice

Traumatologická péče je zaměřena na diagnostiku, konzervativní nebo operační léčbu pacientů s úrazovým poraněním hlavy, krku, horních a dolních končetin, pánve, páteře a hrudníku, bariatrické operace, abdominoplastiky.

Na standardní lůžkové stanici je péče zaměřena na diagnostiku a léčbu chirurgických, onkologicko-chirurgických, cévních, a mamologických onemocnění.

Další lůžková stanice je stanicí septickou, zaměřenou na diagnostiku a léčbu chirurgických onemocnění a jejich septických komplikací, zejména na problematiku diabetických komplikací, pooperačních septických komplikací. Hlavním zaměřením je péče o pacienty s komplikacemi diabetu, tzv. „diabetická noha“. Významná je v léčbě septických komplikací spolupráce s Centrem hyperbarické medicíny.

Jak si Vás představujeme?

 • Profesionál s erudicí a se schopností řídit celé oddělení a vést tým lékařů.
 • Lékař, který usiluje o kontinuální vzdělávání svého týmu a dbá na předávání zkušeností a řízenou edukaci mladších kolegů – lékařů, zejména v době specializační přípravy.
 • Lékař s vizí rozvoje oboru a zastánce mezioborové spolupráce.
 • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství, specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, specializace v traumatologii nebo dalších nástavbových oborech vítána (dle zákona č. 95/2004 Sb.) a s licencí ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře.
 • Energická a komunikativní osobnost s manažerskými dovednostmi a praxí minimálně 8 let.
 • Osoba zdravotně způsobilá a trestně bezúhonná.

Co Vám nabízíme?

 • Práci na plný úvazek (pracovní úvazek 40 hodin týdně).
 • Platové ohodnocení dle dohody se zohledněním předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády. Příplatek osobní a za vedení, za práci v noci, o víkendech a ve svátek. Roční odměny vyplacené na základě kritérií.

Naše benefity:

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
 • Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sick days.
 • Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO. 
 • Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Příspěvek z FKSP ve výši 10 800 Kč za rok – na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětskou rekreaci, na rehabilitaci, očkování a vitamínové přípravky, penzijní spoření a připojištění i kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
 • Možnost získat zaměstnaneckou slevu na nájemní bydlení v Ostravě u vybrané společnosti.
 • Sleva v Nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
 • Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
 • Parkování pro zaměstnance v areálu MNO.
 • Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
 • Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
 • Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství atp.).

Termín ukončení příjmu přihlášek do VŘ:     

 • do 15.01.2023 do 15:00 hodin

Forma zaslání přihlášky:        

K písemné přihlášce prosím doložte:

 • životopis
 • přehled dosavadní praxe a typy provedených výkonů
 • představení střednědobé koncepce rozvoje (na cca 3–5 let) a příp. zaměření oddělení (na základě dostupných informací) v rozsahu max. 2 stran formátu A4
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikačních předpokladech, diplom celoživotního vzdělávání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • doklad o zdravotní způsobilosti – k přihlášce stačí doložit Čestné prohlášení, platný doklad bude požadován v případě uzavření pracovního poměru

Datum nástupu:        

 • dle dohody

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

Mgr. Kateřina Kyselá, MBA, 725 310 242

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.