Psychiatrie

Najdete nás:

Mimo areál MNO, na rohu ulic Kounicova–Kafkova, asi 50 m od vjezdu do nemocnice

MUDr. Šárka Černohorská

primářka


MUDr. Šárka Černohorská
Radmila Vysloužilová

vrchní sestra


Radmila Vysloužilová
Sekretariát

Oddělení poskytuje komplexní ambulantní péči pro akutní i dlouhodobé psychické problémy – jedna ordinace pro dospělé pacienty s využitím veškerých současných léčebných možností psychofarmakologie, psychoterapie, psychologických přístupů a dalších metod. Součástí oddělení je i specializovaná ordinace pro léčbu závislostí, pro léčbu závislých dospělých osob. Ambulantní péče je poskytována pacientům na podkladě doporučení, především praktického lékaře, případně specialisty.

Část oddělení je dočasně vedená jako specializované ostravské zařízení akutní psychiatrie a první psychiatrické pomoci s ústavní pohotovostní službou. Zajišťuje možnost vyšetření a zvládání akutních psychopatologických stavů, dekompenzací a sociálních krizí v mimopracovní době.

Kliničtí psychologové oddělení provádějí léčebné a diagnostické činnosti i poradenské zásahy s obsáhlým preventivně-psychoterapeutickým zaměřením. Součástí oddělení je Protialkoholní záchytná stanice, která provádí detoxifikaci řádně indikovaných alkoholizovaných osob na osmi lůžkách.

Do komplexu akutní psychiatrické pomoci patří také Linka důvěry Ostrava. Odborný tým psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků a sester poskytuje pomoc telefonem, e-mailem a chatem v zátěžových životních situacích, krizích, při sebevražedných tendencích, v partnerských a rodinných konfliktech a dalších.