Skončila modernizace objektu pro protialkoholní záchytnou stanici, její provoz v nových prostorách začne v září

04. 09. 2023

Městská nemocnice Ostrava dobudovala ve svém areálu novou protialkoholní záchytnou stanici, vznikla v nevyužívaném objektu na Hornopolní ulici z roku 1954, který dříve sloužil jako ubytovna sester a později jako skladiště. Zařízení má deset lůžek, tedy o dvě více než stávající stanice. Přestavbu za 29,2 milionu korun včetně DPH uhradilo město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Městská nemocnice Ostrava. Realizátorem byl vítěz veřejné zakázky společnost Ridera Stavební. Práce začaly v lednu a skončily podle plánu v srpnu instalací nábytku. Provoz stanice bude zahájen ve středu 6. září.

Po osmi měsících skončila přestavba objektu, který byl podle projektu z roku 2014 určen k demolici. Podařilo se ho ale zachránit a přeměnit na moderní účelový objekt, jehož přízemí bude sloužit protialkoholní záchytné stanici a vyšší patra Centru pro rodinu a sociální péči, které by mělo na naši dokončenou rekonstrukci navázat realizací svého projektu ještě letos na podzim. K dispozici tedy máme zařízení, které odpovídá platné legislativě nejen vybavením, ale také kapacitou,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Nová protialkoholní záchytná stanice (PZS) vznikla po provedení stavebních a dispozičních úprav v přízemí budovy. Stanice disponuje sedmi jednolůžkovými pokoji a jedním třílůžkovým pokojem, dohromady je jich osm s kapacitou deseti míst. Dřívější celková kapacita byla osm lůžek ve dvou pokojích. Přístupná je z areálu nemocnice novou bezbariérovou rampou a novým schodištěm. Pokoje jsou zabezpečené elektronicky, jsou vybavené vzduchotechnikou a dále lůžkem a toaletou v antivandal provedení. PZS nově získala kromě moderního zázemí také prostory, které dříve neměla k dispozici – pracovnu lékaře, vyšetřovnu i inspekční pokoj, samostatnou sesternu nebo tu propojenou s vyšetřovnou lékaře. K dispozici mají kuchyňku, jednací místnost i šatnu pro personál.

„Modernizace byla financována ze tří zdrojů – město přispělo 13 miliony, zhruba stejným dílem se na rekonstrukci objektu podílel kraj a nemocnice. Termín otevření nové protialkoholní záchytné stanice je stanoven po dvoudenní pauze v jejím provozu, která je potřeba k přestěhování a nachystání nových prostor, na středu 6. září od pravidelných 16 hodin. Těší mě, že další objekt v naší nemocnici získal novou moderní podobu a nechátrá nám v areálu,“ řekl radní pro zdravotnictví Michal Mariánek.

Stavební úpravy spočívaly ve změně vnitřního dispozičního uspořádání a v provedení výměny povrchu stěn, stropů a podlah, instalaci nového nábytku, kompletní výměně vnitřních rozvodů a elektrorozvodů, instalaci vody, kanalizace a ústředního vytápění. Nové jsou rozvody vzduchotechniky a klimatizace, elektrická zabezpečovací signalizace a elektrická požární signalizace. Součástí rekonstrukce bylo zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří.

„Kromě Městské nemocnice Ostrava provozují na území regionu protialkoholní záchytnou stanici ještě tři nemocnice zřizované krajem – v Karviné, Opavě a Frýdku-Místku. Moravskoslezský kraj ovšem podporuje i stanici v Ostravě, od roku 2002 pravidelně přispíváme na její provoz, letos se jedná o 11 milionů korun. Dalších 8 a půl milionu jsme pak poskytli i na vybudování této nové stanice,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

PZS je speciální zdravotnické zařízení určené pro krátkodobý pobyt a detoxikaci lidí, kteří pod vlivem alkoholu nekontrolují své chování, ohrožují sebe nebo jiné, popřípadě majetek a vzbuzují veřejné pohoršení. Tyto osoby jsou k pobytu přijímány po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Přijetí na protialkoholní záchytnou stanici vždy indikuje lékař.

Ve všední dny funguje v omezeném provozu, a to vždy od 16 do 7 hodin. O víkendech a ve státní svátky nepřetržitě. Mimo provozní dobu jsou klienti odesíláni do okolních protialkoholních stanic v Karviné, Frýdku-Místku či Opavě. V případě ohrožení na zdraví zůstávají na urgentním příjmu MNO.

V roce 2021 zaznamenala ostravská PZS 1377 záchytů, o rok později jich bylo 1251. Roční náklady na její provoz byly loni celkem 14,75 milionu korun. Předloni (2021) činily náklady na její provozování 13,3 milionu korun. Poplatek je nyní 2000 korun za pobyt, zaplatí ho ale asi jen pětina klientů.

Na modernizaci PZS poskytlo město Ostrava 13 milionů korun, dalších 8,5 milionu přidal MSK a MNO dofinancovala zbývajících 7,7 milionu korun.

Ve stejném objektu na Hornopolní ulici najde své nové zázemí také nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, která na Ostravsku funguje již 30 let. Podporuje rodiny, manželské a mezilidské vztahy, děti a mladé lidi se zdravotním postižením a pečující osoby. V současné době sídlí v budově, která se nachází v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Nájem Centru platí do konce roku 2024.  V souvislosti s koncepcí celého areálu bude objekt odstraněn.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele a čeká se na vydání stavebního povolení. Zahájení rekonstrukce je plánováno letos na podzim. Předpokládané náklady na realizaci jsou 54 milionů korun. Projekt bude financován vícezdrojově, převážná část nákladů by měla být pokryta finančními prostředky z vyhlášené evropské dotace ITI (Integrovaná teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti).

Protože se organizace nezabývá jen sociálními službami, ale také celou řadou vzdělávacích, prorodinných a preventivních aktivit, nemalou část investice musí jako nezpůsobilé náklady zaplatit sama. Celkem 12 milionů korun bude postupně splácet s podporou dárců, větších sponzorů či nadací. Přispět je možné prostřednictvím sbírkového účtu nebo účastí na připravovaných benefičních akcích.

Centrum bylo podpořeno z výtěžku z benefičního koncertu v Katedrále Božského Spasitele, kterou rozeznělo argentinské tango. Nádherný zážitek posluchačům připravila v květnu Janáčkova filharmonie Ostrava se španělskou houslistkou Leticií Moreno. Podporu centrum získá také díky Adventním koncertům České televize. Více o provozu centra, možné podpoře i připravovaných akcích na  www.prorodiny.cz.

 

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie