Srdíčko získalo značku kvality

30. 06. 2021

Naše Dětská skupina Srdíčko úspěšně zvládla všechny podmínky auditu a získala značku kvality. Auditní tým ministerstva hodnotil fungování skupiny, její aktivity i služby poskytované nad rámec zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí posuzuje úroveň dětských skupin od počátku letošního roku napříč celou republikou.

Naše dětská skupina Srdíčko je jedinečným a vítaným zaměstnaneckým benefitem i významným nástrojem pro podporu slaďování rodinného a profesního života rodičů, zaměstnanců nemocnice. Jeden z důvodů, proč jsme o značku kvality usilovali, byl náš zájem ještě zvýšit důvěryhodnost Srdíčka jak v očích rodičů, tak i celkově v nemocnici a v neposlední řadě také společnosti. Na audit jsme se připravovali průběžně, ale samotnou přihlášku jsme podali hned poté, co to dovolila covidová situace,“ uvedla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu Kateřina Kyselá.

Posuzována byla filosofie dětské skupiny i její provoz, plán výchovy a péče, pečující osoby, adaptační období, bezpečnost a hygiena i genderový a environmentální aspekt. Letošní plán výchovy a péče s názvem Rok s krtkem má svůj denní režim zaměřený na konkrétní integrovaný blok a jeho téma. Denní program je rozdělený na spontánní činnosti, komunitní kruh, na pobyt venku a odpolední činnosti. Kamarád Krteček seznamuje děti s přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné pomoci a s kamarádstvím. Zároveň tato kouzelná postavička Zdeňka Milera vede děti k úctě a k respektu k hodnotám, kultuře a tradicím českého národa.

„Jsme rádi, že jsme úspěšně zvládli všechny podmínky auditu a získali jsme Certifikát značky kvality a s tím i logo – značka kvality dětské skupiny. Není jednoduché ho získat a zdaleka nejde jen o splnění legislativy. Hodnocení týmu ministerstva, že jsme vzorem pro ostatní dětské skupiny, nejen potěší, ale je pro nás také závazkem a motivací k dalšímu zkvalitnění služeb v péči o dítě v dětské skupině,“ doplnila za Srdíčko vedoucí pedagožka Jarmila Žvaková.

Česká republika eviduje cca 1000 dětských skupin, v Moravskoslezském kraji při počtu 94 dětských skupin je oceněno MPSV značkou kvality 7 dětských skupin, ke kterým se řadí i naše Dětská skupina SRDÍČKO.

Srdíčko aktuálně navštěvuje 12 dětí s pravidelnou a 8 dětí s nepravidelnou docházkou ve věku od 2 do 6 let. Provozní doba zařízení je od 5.30 do 15.30 hodin. Srdíčko funguje od 1. prosince 2017, a to v rámci dotačního programu. Nemocnice věří, že se podaří dětskou skupinu udržet i po skončení dotačního období.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie