Vysokou kvalitu péče potvrdili auditoři SAK už počtvrté

12. 12. 2022

Ve dnech 9.–11. listopadu 2022 proběhlo v Městské nemocnici Ostrava reakreditační šetření vedené auditory Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK), zahrnující hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče. Naší nemocnici byla úspěšná reakreditace oficiálně potvrzena předáním Certifikátu.

Auditoři se zaměřují na prověření nastavených procesů a jejich dodržování v praxi při poskytování lékařské a ošetřovatelské péče a v oblasti bezpečí prostředí. „Prověřují návaznost, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. V nemocnici jsou zavedeny standardizované postupy a procesy od přijetí pacienta přes léčebně diagnostickou a ošetřovatelskou péči až po ukončení hospitalizace.  Sledují dodržování práv pacientů, etiky, edukace pacientů a celé rodiny, způsob vedení zdravotnické dokumentace, podávání léčiv, nastavení a sledování indikátorů kvality, proces interních auditů a řadu dalších postupů v nemocnicích,“ objasnila podstatu reakreditačního šetření manažerka kvality Mg. Olga Hasáková, MBA, a dodává, „po těžkém dvouletém období, které máme za sebou, jsme zvládli v pořadí třetí reakreditační šetření. Pro mne jako manažera kvality je důležité, že nebyly zjištěny nové systémové nedostatky v procesech ani ve zdravotnické dokumentaci. Zjištění na jednotlivých pracovištích pro mne byla známá, nic mě nepřekvapilo, a že byla, je normální, jsme lidé a děláme chyby. Dovolte mi, abych Vám poděkovala za to, jak jste tyto tři náročné dny zvládli, jste skvělí.“

Reakreditační šetření, to byly tři náročné dny zaměřené do hloubky všech procesů. „Velmi nás potěšilo zhodnocení, že ošetřovatelství je v naší nemocnici na opravdu vysoké úrovni. Taktéž atmosféra, zodpovědný přístup, nadšení a profesionalita byla komisaři mnohokrát zmiňována. Podněty, které jsme od komise obdrželi, vyhodnotíme a konstruktivně využijeme k posunutí bezpečí poskytované péče, ale i k ochraně a bezpečí našeho personálu. Za náš úsek ošetřovatelství, ale také za vedení nemocnice děkuji všem zaměstnancům za vzornou reprezentaci svých pracovišť i své tvrdé, ale krásné práce,“ shrnula náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Marcela Murasová.

Certifikát kvality zdravotnické péče sděluje našim pacientům, že nemocnice zaručuje kvalitní péči vykonávanou s důrazem na jejich bezpečnost a spokojenost. Akreditace je zároveň důkazem, že nemocnice splňuje ty nejpřísnější standardy a směrnice, které se zaměřují na bezpečí pacientů při poskytování zdravotnických služeb. Na základě tohoto šetření byla naše nemocnice vyhodnocena jako akreditovaná na období tří let do 10. 11. 2025. Poprvé naše nemocnice získala certifikát SAK v roce 2013.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie