Vzdělávání, praxe, stáže

Oddělení Neurochirurgie je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace, jehož zaměstnanci jsou od roku 2004 průběžně proškolováni v akreditovaných Základních, Nástavbových i Prohlubujících kurzech Bazální stimulace zaměřujících se na vytvoření podmínek vedoucích k celkovému zkvalitnění následné péče, dalšímu rozvoji osobnosti pacientů a stimulaci podnětů, na které byli ošetřovaní jedinci v běžném životě zvyklí, což může vést i k jejich snazší rekonvalescenci. Tyto zkušenosti jsou pak našim oddělením v rámci dalšího vzdělávání zdravotnického personálu zprostředkovávány i jiným zdravotnickým organizacím.

Současně poskytujeme možnost zprostředkování odborných praxí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol.