X. ročník tradičního Podzimního setkání gynekologů

16. 11. 2022

O tomto víkendu proběhl již X. ročník celorepublikově známá akce pro gynekology a porodní asistentky, které se zúčastnilo téměř 170 registrovaných kolegyň a kolegů – Podzimní setkání gynekologů na Sepetné.

X. ročník tradičního Podzimního setkání gynekologů

Jako přednášející jsme přivítali respektované kapacity v oboru – prof. Krofta, prof. Kacerovský, prof. Ľubušký, doc. Weinberger, doc. Pastor, doc. Kacerovská a další.

Dvoudenní program čítal 25 odborných sdělení. K velmi dobré prezentaci našeho oddělení přispěli i naší zaměstnanci 7 přednáškami (K. Fousek, M. Mihula, M. Ožana, I. Staňová a D. Bartusková). Akce byla přítomnými odborníky hodnocena jako zcela výjimečná, a to jak po stránce odborné, tak i společenské.

Tímto bych velice rád poděkoval všem zaměstnancům našeho oddělení, kteří se podíleli na organizaci, zajištění i odborném programu akce.

Za oddělení Gynekologie a porodnictví
prim. MUDr. Marek Ožana  

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie