ŽÁDOST o zaslání obrazové dokumentace v DICOM formátu prostřednictvím sytému ePACS a Redimed

Identifikace pacienta

Požadované vyšetření

Odeslání dat

Identifikace žadatele