Canisterapie nově pravidelně na oddělení Geriatrie a Interny

14. 04. 2019

Zdravotnický personál a pacienty stanice K oddělení Geriatrie v rámci dobrovolné akce „Vraťte zpátky úsměv“ navštívily canisterapeutka Zdenka, která se věnuje výcviku vodicích a asistenčních psů a asistentka Lenka s dvěma pejsky Izy a Malinou (oceněna Zlatým záchranným křížem prezidenta republiky).

Canisterapie nově pravidelně na oddělení Geriatrie a Interny

Terapeutka Zdenka hovořila o canisterapii, o vodicích a asistenčních psech, jak jí osobně jako nevidomé její mazlíčci pomáhají. Následovala návštěva pacientů na pokojích, kdy pejsci způsobili radost všem. „Ohlas na první canisterapii u nás na oddělení byl opravdu výrazný, pro naše pacienty to bylo příjemné oživení situace, ve které se nacházejí, došlo u nich ke zklidnění, zlepšení nálady, rozptýlení, úsměvům, přitulení se k pejskům. Výborné je, že pejsci mohou i přímo do lůžka. Pro imobilní pacienty je to velkým přínosem,“ sdělila nám staniční sestra Monika Tobolová.

Canisterapie se ukázala jako výborná terapeutická cesta a díky podpoře vedení oddělení, nemocnice a Mgr. Hasákové začala být na stanici K pořádána v pravidelných měsíčních intervalech.

Canisterapie v naší nemocnici probíhá nepravidelně také na detašovaných pracovištích Léčebny dlouhodobě nemocných, v Domě sociálních služeb a Dětském rehabilitačním stacionáři.

Bc. Lucie Branná

  Sdílet na Facebooku