Časný záchyt plicní rakoviny – preventivní program v MNO

25. 02. 2022

Na základě doporučení Evropské respirační společnosti byl v ČR zahájen od 1. 1. 2022 program Časného záchytu plicní rakoviny s cílem zvýšit povědomí o rakovině plic v souvislosti s kouřením, zvýšení záchytu časných, tedy vyléčitelných stádií rakoviny plic, spojení s programem odvykání kouření, dosažení ekonomické úspory při léčbě rakoviny, navýšení chirurgické léčby plicní rakoviny, zajištění cílené léčby pokročilých forem, navrácení vyléčených pacientů do aktivního života, zvýšení záchytu jiných závažných plicních nemocí, např. CHOPN či plicní fibrózy.

Preventivní program spočívá v první linii ve spolupráci plicního lékaře, praktického lékaře, rentgenologa a pacienta. V rámci daného programu bude umožněno vyšetření pacienta ve věku 55–74 let, který kouří aspoň 20 balíčkoroků (tedy např. kuřáka, který kouří 20 cigaret denně 20 let) a který je ochoten se účastnit programu odvykání kouření. Pacient v rámci programu podepíše informovaný souhlas se vstupem a proklamuje svoji ochotu v programu zůstat po dobu 5 let. Pacient by neměl mít závažné jiné onemocnění, které by limitovalo jeho přežití v nejbližších 5 letech, mít progredující zhoubný nádor na léčbě, závažný diabetes mellitus s komplikacemi limitujícími přežití, ICHS s chronickým selháním s těžkou funkční limitací, pokročilou demenci či jiné závažné psychiatrické onemocnění znemožňující spolupráci, terminální chronické onemocnění plic vylučující diagnostickou či léčebnou intervenci v případě podezření na plicní rakovinu.

V České republice žije cca 0,5 milionu kuřáků, kteří by mohli být zapojeni do daného programu, pokud vyjádří svou ochotu redukovat či zrušit kouření. Součástí vyšetření v rámci programu je i intervence k odvykání kouření. V MNO funguje Centrum pro odvykání kouření.

Součástí programu na plicní ambulanci je provedení fyzikálního vyšetření, rentgenu plic, spirometrie a odeslání pacienta k provedení nízkodávkového CT plic (LDCT). Další postup již závisí na výsledku LDCT vyšetření. Při pozitivním patologickém nálezu je pacient dovyšetřen v pneumoonkochirurgickém centru, při neurčitém nálezu je opakováno  LDCT vyšetření plic podle časového intervalu dle Národního radiologického standardu (6–8 týdnů až 1 rok), při negativním nálezu je pacient odeslán zpět k pneumologovi, přičemž kontrolní LDCT plic se provádí za 1 nebo 2 roky dle příslušného kola programu.

Objednání pacienta k nám na plicní ambulanci je možno provést na tel. 596 193 529.

V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno 6 459 pacientů s rakovinou plicní, tedy 7,4 % všech nově zjištěných zhoubných nádorů. Celkem k 31. 12. 2018 v ČR žilo 12 322 osob s rakovinou plic. V roce 2018 zemřelo 5 401 pacientů v souvislosti s rakovinou plic.

MUDr. Radovan Kozel
primář

  Sdílet na Facebooku