Nádorová onemocní míchy a mozku budou léčit čtyři zdravotnická zařízení Moravskoslezského a Zlínského kraje společně

02. 05. 2024

Zástupci Městské nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Agel Nový Jičín a Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně založili Sdružené neuroonkologické centrum. Lékaři se specializací na nádory mozku a míchy v něm budou léčbu pacientů s těmito diagnózami řešit společně. Cílem je, aby bylo maximálně efektivně využito přístrojové vybavení a personální možnosti jednotlivých oddělení a klinik, a pacient tak dostal tu nejlepší možnou léčbu v co nejkratším čase.

Nádory mozku a míchy vykazují rostoucí trend. Každý rok je s touto diagnózou v České republice léčeno přes 3 500 pacientů. „Přibližně polovina nádorů je zhoubných, s nutností velmi rychlé diagnostiky a léčby. Řekněme, že v 90 procentech případů ji i nadále poskytne rajónní pracoviště nemocného, ale spojením našich čtyř zařízení jej budeme schopni poslat tam, kde bude aktuálně volnější kapacita,“ přiblížil jednu z praktických předností nově vzniklého centra prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky FNO a LF OU. Konkrétní léčebné možnosti u každého pacienta budou jednou týdně probírat na společných seminářích.

Za Městskou nemocnici Ostrava se jich bude účastnit MUDr. Róbert Kroupa, primář Neurochirurgie. „Domluvíme se, kde bude pacient operovaný a kde bude probíhat následná onkologická léčba. Ten léčebný postup chceme unifikovat tak, aby byl standardní a co nejlepší pro pacienta.“

Nemocnice Agel Nový Jičín má zastoupení v osobě vedoucího Komplexního onkologického centra doc. MUDr. Davida Vrány, Ph.D. „Za mě bych vzkázal našim pacientů, že ať přijdou do kteréhokoli centra v rámci tohoto Sdruženého neuroonkologického centra, tak dostanou vždycky špičkovou neuroonkologickou péči a budou vždycky odkázáni na to pracoviště, které má v tu chvíli nejlepší kapacity poskytnout péči na té nejvyšší úrovni.“

Také MUDr. Petr Linzer, Ph.D., primář Neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, potvrdil, že spolupráce těchto čtyř pracovišť se specifiky, která mají, je pro všechny strany bezesporu přínosná. „I personálně jsme připraveni,“ dodal.

Pro onkology je podle náměstka ředitele FN Ostrava pro vědu, výzkum a výuku a přednosty Kliniky onkologické doc. MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D., MBA, příkladem holandský model. V Amsterdamu spolupracuje na onkologické péči pět nemocnic. „A to přesto, že každá ta nemocnice v různých čtvrtích má svoje partikulární zájmy. A jsem hluboce přesvědčen, že pokud se nám něco podobného podaří na úrovní regionální, tak můžeme dosáhnout vynikajících výsledků. Kromě toho, že významně zlepšíme péči o pacienty, tak posuneme i náš vědecko-výzkumný potenciál.“

Centrum bude poskytovat neuroonkologickou péči pro spádovou oblast 1,8 mil. obyvatel. A mělo by se stát inspirací pro koordinaci neuroonkologické péče i v ostatních regionech ČR.

Video k tématu: https://youtu.be/Bh9fjkbL6CA

Zdroj: FNO

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie