Nemocnice nakoupila přístrojové vybavení za čtvrt miliardy

28. 03. 2024

Městská nemocnice Ostrava obnovila a doplnila přístrojové vybavení za 250 milionů korun. Nové přístroje disponují špičkovým zobrazením, výrazně zkracují dobu vyšetření i čekací lhůty, nižší je také radiační zátěž pro pacienty a personál. Nákupy byly financovány z projektu REACT-EU. Z první výzvy – na rozvoj, modernizaci a posílení vybavení nemocnice získala 150 milionů korun, z druhé výzvy – na následnou péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními a obnovu a modernizaci přístrojového vybavení pro péči o pacienty, jejichž stav vyžaduje doléčení, to bylo dalších 100 milionů korun.

„Více než třicet různých typů přístrojů a na osm desítek specializovaných lůžek za celkem čtvrt miliardy nakoupených v průběhu dvou let díky mimořádnému dotačnímu programu REACT-EU na snížení dopadů pandemie covid-19. Novinky získala radiologie, jednotky intenzivní péče na chirurgii, gynekologii, interně a také kardiologie. Spolufinancování nemocnice přitom bylo pouze ve výši 30 milionů korun. Chci poděkovat všem, kteří se na přípravách a nákupech podíleli, včas se nám podařilo profinancovat veškeré ministerstvem schválené finance, a to bez jakéhokoliv krácení,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Z výzvy 98, na rozvoj, modernizaci a posílení vybavení, se nemocnice zaměřila především na velké a finančně náročné přístroje. Nejvíce jich je umístěno na radiologii, jedná se například o nové CT a mamograf, speciální mobilní rentgen O-arm s gantry ve tvaru „O“ používají neurochirurgové na svém operačním sále. Z výzvy byly dále pořízeny čtyři skiagrafické vyšetřovny, ultrazvuky, anesteziologické přístroje, monitory životních funkcí a porodní lůžka. Doplněno bylo endoskopické vybavení pro interní oddělení, čtyři nové parní sterilizátory pro oddělení centrální sterilizace a devět intenzivních lůžek pro ARO.

Finančně nejnáročnější z této výzvy jsou přístroje využívající rentgenové záření k zobrazení požadovaných oblastí lidského těla. Konkrétně CT přístroj (výpočetní tomograf) Somatom Force od společnosti Medifine v pořizovací hodnotě necelých 39 miliónů korun s DPH.

„Zařízení, které patří k nejmodernějším na trhu, výrazně zkracuje dobu vyšetření, umožňuje mnohem menší radiační zátěž pro pacienta a zároveň až o třetinu snižuje množství aplikované kontrastní látky. Nové CT za kratší časový úsek zobrazí výrazně větší část lidského těla. Není to ale jediná novinka, kterou jsme díky dotačnímu programu získali, dále jsou to čtyři rtg vyšetřovny, tři ultrazvukové přístroje a mamograf. Umožňují nám vyšetřit až o pětinu více pacientů, například termíny na CT se nám podařilo zkrátit ze čtyř až pěti měsíců na aktuální dva až tři měsíce,“ doplnil primář oddělení Radiologie a zobrazovacích metod Jiří Kozák.

Ze stejné výzvy byl pořízen také speciální rentgen O-arm pro neurochirurgický operační sál v hodnotě 24 miliónů korun s DPH včetně potřebného speciálního softwaru od společnosti Medtronic Czechia.

„Po zhruba roce používání se nám podařilo výrazně zkrátit délku operace, doladili jsme také operační postup, a kromě bederní a hrudní oblasti jsme přístroj začali používat i u operací krční páteře, cervikokraniálního přechodu i v oblasti přechodu krčně-hrudní páteře, kde vidíme nejvýraznější přínos v zobrazení částí, které klasický rentgenový přístroj zobrazuje velice obtížně.  Když jsme O-arm začali používat, prováděli jsme jeden navigovaný spinální výkon denně, v současnosti zvládneme až tři,“ dodává primář Neurochirurgie Róbert Kroupa.

Z výzvy 99, na následnou péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními a obnovu a modernizaci přístrojového vybavení pro péči o pacienty, jejichž stav vyžaduje doléčení, získalo novou angiolinku s příslušenstvím pro intervenční výkony oddělení Kardiologie. Za 29 milionů korun s DPH ho dodal vítěz veřejné zakázky, společnost Philips Česká republika.

„Naši kardiologové na angiolince na katetrizačním sále provádějí kompletní spektrum diagnostických i léčebných zákroků na srdečních cévách: od akutních srdečních infarktů, které vyžadují okamžitou intervenci, až po zprůchodnění dlouhodobě uzavřených tepen. Ročně na něm vyšetří zhruba 1600 pacientů,“ řekl primář Kardiologie Marcel Heczko.

Dále byly pořízeny ultrazvukové přístroje, infuzní technika, lůžka a monitorovací systémy, obměněny byly plicní ventilátory. Z dotačních prostředků nemocnice získala také sedm kardiologických ultrazvukových přístrojů, defibrilátory, speciální resuscitátor pro KPR a nové vybavení dostala i koronární JIP. Na níž byl dodán také nový pacientský monitorovací systém, kompletně nová infuzní technika, plicní ventilátory a v neposlední řadě polohovací intenzivní lůžka nejen pro JIP, ale také pro standardní lůžkové části kardiologie. Jejich součástí jsou i nové matrace pro zajištění pohodlí pacientů a předcházení vzniků dekubitů, které jsou s dlouhodobější hospitalizací často spojovány.

Finanční prostředky z EU rozdělilo Ministerstvo pro místní rozvoj, směřovaly do zdravotnictví, Integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury.

Logolink REACT EU

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie