NEUROCHIRURGIE lůžka

Hlavní náplní oddělení je diagnostika a terapie chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a páteře dospělých pacientů. Lůžková část zajišťuje diagnostiku, terapeutické intervence a komplexní ošetřovatelskou péči o pacienty s poraněním či onemocněním míchy, periferních nervů, páteře nebo mozku.

Jak si Vás představujeme?

 • Odborná způsobilost VŠEOBECNÉ SESTRY
 • Energická a komunikativní osobnost, zručná, zdravotně způsobilá a trestně bezúhonná
 • Práce v týmu, se zájmem učit se nové věci
 • Znalost základní práce s PC

Co Vám nabízíme?

 • Práci na plný úvazek v nepřetržitém provozu (pracovní úvazek 37,5 h týdně, vč. sobot a nedělí)
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády, poskytujeme příplatek osobní (po zapracování), za práci v noci, o víkendech a ve svátek, za práci ve směnách

Naše benefity

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik)
 • Příspěvky z FKSP
 • Více zde

Datum nástupu:

 • Dohodou.

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

vrchní sestra Ing. Lucie Tajdušová, DiS. 596 194 648

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE ŽADATELE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.