Novorozené děti v MNO bude hlídat 28 nových monitorů dechu

16. 02. 2024

Nadace Křižovatka dnes dopoledne předala našemu dětskému oddělení 28 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 70 000 Kč. Ten hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoické pauzy (bezdeší) a jakékoliv nepravidelnosti dechu novorozence. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

 Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky štědrosti sponzorů a dárců pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy.

Srdečné díky patří společnostem BONATRANS, OSTRA GROUP, Canapol Central Europe, PKS servis, POKROK REHABILITACE, Kontejnery Ostrava a MIRONET Studénka za jejich finanční příspěvek k tomuto významnému projektu. Velmi děkujeme také pánům Ing. Jiřímu Applovi a Pavlu Hrbáčovi.

„Naše hlavní poslání spočívá ve zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společnými silami zajišťujeme pravidelnou obnovu těchto citlivých přístrojů ve více než 70 nemocnicích po celé České republice. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS), tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy“, popsala ředitelka nadace, Mgr.et Mgr. Michaela Špunarová, Ph.D.

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Zároveň umožňuje rodičům výpůjčku monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Za 29 let své existence se nadaci podařilo vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 12.000 monitory dechu v celkové hodnotě přesahující 40 milionů Kč.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096/0600 (MONETA Money Bank) 

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie