Nový Infuzní stacionář má dvojnásobnou kapacitu

26. 04. 2019

Ve čtvrtek 25. dubna byl do provozu slavnostně uveden nový Infuzní stacionář patřící pod oddělení ORL (Otorinolaryngologie). Mezioborový stacionář poskytuje možnost ambulantně absolvovat infuzní terapii ordinovanou odborným lékařem pod dohledem zkušeného zdravotnického personálu.

Nový Infuzní stacionář má dvojnásobnou kapacitu

Je umístěn v 5. nadzemním podlaží budovy Lékařské pohotovostní služby, v prostorách, které nebyly využívány, a je přístupný z ulice Varenská. Úpravy realizovala stavební společnost JVAgro Morava s.r.o. od prosince 2018 do konce března 2019. Celková hodnota zakázky včetně vybavení je 5,6 milionu korun.

Nový infuzní stacionář, který byl přemístěn z 2. nadzemního podloží pavilonu E2, má kapacitu 14 infuzních křesel z původních 7. Infuzní hala má rozlohu necelých 100 m2. Je v ní čekárna, WC, skladová a denní místnost a hygienické zařízení pro zdravotnický personál. Stacionář je přístupný také pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Prostory byly pro nový provoz stavebně upraveny, vyměněny byly vnitřní rozvody a instalace, osvětlovací a otopná tělesa, došlo k výměně podlah a stěn, instalována byla klimatizace a pracoviště bylo vybaveno novým nábytkem.

„Infuzní stacionář byl v Městské nemocnici Ostrava s kapacitou sedmi křesel otevřen 10. října 2016. Byla tím vyřešena problematika nutnosti hospitalizace pacientů s ordinovanou infuzní terapií. Docházelo k obsazování lůžek na odděleních, která mohla sloužit akutně přijímaným pacientům. Pro daná oddělení byly tyto hospitalizace značně ekonomicky nevýhodné a i pro pacienty je ambulantní léčba velkou výhodou. Rozšířením kapacity mezioborového infuzního stacionáře reagujeme na jeho vytíženost. Vloni bylo ve stacionáři provedeno 5 229 aplikací, což je o 743 více než v roce 2017. Navýšením kapacity zkrátíme čekací doby, pacienti v akutním stavu mohou podstoupit terapii ihned. Jedná se o pacienty našich odborných ambulancí, zejména ORL, neurologické ambulance a Ambulance pro léčbu bolesti. Nově jsou k enzymoterapii odesíláni pacienti z nefrologické ambulance,“ řekl k tématu ředitel MNO Petr Uhlig.

Náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví a sociální oblast Zbyněk Pražák dodává: „Rekonstrukce prostor, ve kterých je umístěn Infuzní stacionář, byla hrazena z Fondu pro rozvoj nemocnice. Aktuálně je v něm 474 milionů korun. V modernizaci areálu i nákupu nových přístrojů budeme samozřejmě pokračovat.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie