PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE - Všeobecná sestra

Klientům přijatých na Protialkoholní záchytnou stanici je zajištěna péče týmem lékařů a sester. Jsou zde přijímány osoby v ebrietě (opilosti) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Jsou zde také prováděny odběry biologického materiálu na alkohol a toxikologické vyšetření pro potřeby PČR a podniky se sídlem v Ostravě.

Jak si Vás představujeme?

 • Odborná způsobilost VŠEOBECNÉ SESTRY nebo PRAKTICKÉ SESTRY
 • Základní znalost práce na PC
 • Energická a komunikativní osobnost, zdravotně způsobilá a trestně bezúhonná

Co Vám nabízíme?

 • Pracovní poměr buďto na zkrácený úvazek nebo na Dohodu (DPP, DPČ)
 • Rozsah pracovní doby: cca 4 hodiny denně, pracovní doba od 6:00 nebo 6:30 hodin s možným navýšením na plný úvazek s výhledem od prosince 2023
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády, poskytujeme příplatek osobní, za práci v noci, o víkendech a ve svátek, za práci ve směnách, za práci ve ztíženém pracovní prostředí
 • V případě uzavření DPP nebo DPČ odměna z dohody (tzn. dle odpracovaných hodin)

Naše benefity

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik)
 • Příspěvky z FKSP
 • Více zde

Datum nástupu:

 • Ihned nebo dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

vrchní sestra Bc. Kristýna Vašťáková, 595 223 172

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE ŽADATELE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.