Provoz Lékařská pohotovostní služby od ledna 2023

01. 01. 2023

S příchodem nového roku dochází ke změnám provozování lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS) v Ostravě. Nově budou LPS provozovat tři zdravotnická zařízení, přičemž naše nemocnice bude smluvně zavázána k poskytování LPS pro dospělé. LPS pro děti a dorost bude zajišťovat ve vymezenou ordinační dobu Fakultní nemocnice Ostrava. Zubní pohotovostní služba bude nadále zajišťována soukromým subjektem.

Dospělí pacienti budou nadále docházet do prostor ambulance LPS na ulici Varenská v areálu Městské nemocnice Ostrava, a to ve všední dny od 17 do 22 hodin. O víkendech a svátcích pak od 8 do 20 hodin. Mimo tuto dobu se budou pacienti obracet na jejich bydlišti nejbližší zdravotnické zařízení.

U dětských pacientů bude péče zajištěna v ambulanci LPS na Poliklinice Fakultní nemocnice Ostrava v  pracovní dny od 16 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin. 

I zde platí, že po této době se budou rodiče nemocných dětí obracet na nejbližší zdravotnické zařízení.  Přesto, že se po 11 letech pohotovostní služba pro děti a dorost z naší nemocnice odklání do Fakultní nemocnice, musíme být na nemocné pacienty, kteří dojdou po 22 hodině, připraveni i u nás. Po 22 hodině bude v naší nemocnici ošetřen pouze pacient s akutními a neodkladnými potížemi, pacienti budou hospitalizováni na některé z lůžkových stanic.

Telefonické konzultace stavu pacienta ani jiné informace nebudou poskytovány.

Vedení Městské nemocnice Ostrava DĚKUJE  všem lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se podíleli a podílejí na zajišťování LPS pro děti a dorost a LPS pro dospělé.

  Sdílet na Facebooku