Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu (v souladu se zákony číslo 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.).

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační výběrové řízení „Rezidenční místa pro rok 2019".  Dne 18. 11. 2019 zveřejnilo na svých webových stránkách seznam žadatelů – náhradníků o dotaci na rezidenční místo.

Mezi náhradníky je i Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, která dne 19. 11. 2019 vypsala výběrové řízení na rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky pro rok 2019.

Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášeném výběrovém řízení. Uchazeč o rezidenční místo je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři (příloha č. 1 a příloha č. 2), který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2, které jsou rovněž uvedeny v textu vyhlášeného výběrového řízení.

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrové řízení 2019 – lékaři (pdf, 254 kB)

Příloha 1 – Přihláška (xlx, 44 kB)

Příloha 2 – Osobní dotazník (xlx, 55 kB)

Příloha 3 – Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy (xlx, 15 kB)

Vyhláška č. 186/2009 Sb. (pdf, 253 kB)

 

Bližší informace podá:

Irena Hlavatá