Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu (v souladu s § 21a až § 21d zák. č. 95/2004 Sb. a § 60a až § 60d zák. č. 96/2004 Sb.).

Výběrová řízení na  rezidenční místa v roce 2019 byla ukončena.

Získá-li nemocnice dotaci na  rezidenční místa pro rok 2020, vyhlásí nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace (na webu MZ ČR) výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

Žádosti pro lékařské obory na  kmen lze podávat celoročně.

Bližší informace podá:

Irena Hlavatá