Rezidenční místa

REZIDENČNÍ MÍSTA

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu (v souladu se zákony číslo 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.).

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační výběrové řízení „Rezidenční místa pro rok 2021“.  Dne 23. 6. 2021 zveřejnilo na svých webových stránkách seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů.

Úspěšným žadatelem je i Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, která dne 24. 6. 2021 vypsala výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2021 pro lékaře (pdf, 389 kB).

Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášeném výběrovém řízení. Uchazeč o rezidenční místo je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři (příloha č. 1 a příloha č. 2), který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb., a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2, které jsou rovněž uvedeny v textu vyhlášeného výběrového řízení.

 

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrové řízení 2021 - lékaři (pdf, 389 kB)

Příloha 1 – Přihláška (xlx, 47 kB)

Příloha 2 – Osobní dotazník (xlx, 39 kB)

Vyhláška č. 186/2009 Sb. (pdf, 253 kB)

 

Bližší informace podá:

Irena Hlavatá