Rezidenční místa

REZIDENČNÍ MÍSTA

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu (v souladu se zákony číslo 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.).

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační výběrové řízení „Rezidenční místa pro rok 2020“.  Dne 30. 4. 2020 zveřejnilo na svých webových stránkách seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) a dne 30. 6. 2020 seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro lékařské obory.

Úspěšným žadatelem je i Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, která dne 8. 6. 2020 vypsala 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2020 pro nelékařské zdravotnické pracovníky a dne 1. 7. 2020 výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2020 pro lékařské zdravotnické pracovníky.

Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášeném výběrovém řízení. Uchazeč o rezidenční místo je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři (příloha č. 1 a příloha č. 2), který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2, které jsou rovněž uvedeny v textu vyhlášeného výběrového řízení.

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrové řízení 2020 – lékaři – 1. kolo (pdf, 367 kB)

Výběrové řízení 2020 – nelékaři – 2. kolo (pdf, 394 kB)

Příloha 1 – Přihláška (xlx, 47 kB)

Příloha 2 – Osobní dotazník (xlx, 39 kB)

Vyhláška č. 186/2009 Sb. (pdf, 253 kB)

 

Bližší informace podá:

Irena Hlavatá