Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu (v souladu se zákony číslo 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.).

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační výběrové řízení "Rezidenční místa pro rok 2024".  Dne 31. 05. 2024 zveřejnilo na svých webových stránkách seznam úspěšných žadatelů - na rezidenční místo pro nelékařské obory.

Úspěšným žadatelem je i Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, která dne 05. 06. 2024 vypsala výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2024 pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášeném výběrovém řízení. Uchazeč o rezidenční místo je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři (příloha č. 1 a příloha č. 2), který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2, které jsou rovněž uvedeny v textu vyhlášeného výběrového řízení.

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrové řízení - nelékaři (pdf,479 KB)

Příloha 1 - Přihláška (pdf,307 KB)

Příloha 2 - Osobní dotazník (pdf,684 KB)

Vyhláška č. 186/2009 Sb. (pdf,824 KB)

 

 

Bližší informace podá:

Renáta Olejníková