Studie proveditelnosti revitalizace MNO byla schválena

12. 01. 2024

Rozvoj Městské nemocnice Ostrava v následujících deseti letech je obsahem Studie proveditelnosti revitalizace MNO, kterou v prosinci schválili ostravští zastupitelé. Přijali také návrh dalšího postupu pro její realizaci. V následujících třech letech bude probíhat příprava, na ni naváže samotná revitalizace, která bude trvat sedm let. Finanční náročnost celého projektu je v současných cenách vyčíslena na více než 5,2 miliardy korun bez DPH.

Už více než 175 let je nemocnice součástí Ostravy, postupně z ní budujeme moderní zařízení 21. století. Realizací schválené studie se posuneme o velký kus dopředu. K jejímu financování jsme už v roce 2017 zřídili Fond pro rozvoj MNO, do kterého každoročně přispíváme z rozpočtu dvě stě miliony korun. Zároveň usilujeme o spolufinancování třetích stran – státu, MSK, grantu Evropské komise i úvěru Evropské investiční banky. Je to dlouhodobý úkol, navíc finančně velmi náročný, Ostravanům ale chceme poskytnout co nejlepší péči v moderním zázemí,“ uvedl ostravský radní pro zdravotnictví Michal Mariánek.

Připravuje se výstavba akutního nemocničního bloku s heliportem – nové pavilony U1 a U2 budou koncentrovat urgentní příjem, operační sály, diagnostiku a intenzivní péči. Ve stávajících pavilonech H bude po úpravách umístěno Centrum pro matku a dítě, oddělení Geriatrie a lůžka LDN. V modernizovaných pavilonech klíčového objektu E budou mít zázemí chirurgická oddělení a interna. Nového zázemí se dočkají i specializované ambulantní provozy, například plicní ambulance, jejíž stávající objekt bude zdemolován. To vše na základě aktuálních trendů – dojde k částečné redukci akutních lůžek a k posílení lůžek pro dlouhodobou ošetřovatelskou péči.

„Cílem dlouhodobé akce je centralizace zdravotnických provozů do funkčního celku, po které v nemocnici voláme už dlouhá léta. V těch posledních sedmi jsem byl u řady jednání, kde se to nejlepší pro chod nemocnice probíralo. Vítám, že ve schválné studii jsou zapracovány naše priority s minimalizací dopadu na provoz nemocnice. Nové uspořádání nám umožní práci zefektivnit, lépe budeme hospodařit s finančními i personálními zdroji. Modernizace bude probíhat za plného provozu, jinak to nejde, ale zaměstnance čeká modernější pracovní prostředí a pacienty dostupnější péče díky koncentraci akutních provozů do jednoho pavilonu,“ doplnil ředitel MNO Petr Uhlig.

Nová budova U je koncipována jako sedmipodlažní blok s vnitřním atriem, na střeše pavilonu bude umístěn heliport letecké záchranné služby. V přízemí vznikne zázemí pro Urgentní příjem podle platné legislativy, společně s centrálním příjmem, pracovištěm zobrazovacích metod a diagnostiky.

Druhé nadzemní podlaží je určeno pro ambulantní provozy, třetí patří jednodenní chirurgii, nové centrální sterilizaci, krevní a biochemické laboratoři. Ve čtvrtém bude umístěno pracoviště Centrálních operačních sálů, kde jich bude jedenáct, včetně plánovaného robotického sálu, oddělení katetrizace s trojicí angiolinek a zázemím, v pátém podlaží budou sídlit centrální jednotky intenzivní péče pro chirurgické obory včetně jednotky ARO.

Schválenou studii komentuje také primář oddělení ARO Tomáš Málek: „Jedná se o novou moderní koncepci organizace urgentní medicíny, ambulancí, operačních sálů a intenzivní medicíny. Vše na jednom místě. Nová budova bude výkladní skříní nemocnice ve vztahu k veřejnosti. Pro klienty přehledná a uživatelsky vlídná, zaměstnancům umožní pracovat efektivněji a v příjemném pracovním prostředí. V nemocnici jsme na ni čekali několik desítek let.“

Šesté a sedmé nadzemní podlaží pojme vždy čtyři lůžkové stanice o celkové kapacitě 100 lůžek na patro, celkem tedy osm stanic s kapacitou 200 lůžek. Každá stanice bude zahrnovat také zázemí příslušného oddělení. Nad nimi budou umístěny technické místnosti a heliport. Suterénní prostory jsou určeny pro provozní zázemí budovy, šatny personálu apod.

Realizace celého záměru je možná pouze ve fázích – část U1 bude hotova do pěti let, U2 do 10 let – budou v nich postupně vybudovány nové prostory pro příslušná oddělení. Uvolněné části se přestaví, čímž se areál nemocnice přemění do finální funkční podoby.

Po prosincovém schválení studie bude v únoru následovat vyhlášení veřejné zakázky na správce stavby, nejpozději v září by mělo dojít k podpisu smlouvy a zahájení přípravy zakázky na výběr projektanta. V první polovině roku 2025 bude vyhlášena zakázka na projektovou dokumentaci všech etap.

„Jsme si vědomi, že veškerá stavební činnost – provázena hlukem a prachem –- ovlivňuje běžný život v nemocnici a jejím okolí. Tak to sice je, ale na druhé straně stojí trpělivý zdravotnický personál, který i ve složitých podmínkách odvádí při péči o pacienty nadstandardní práci. Dík patří nejen jim, ale také pacientům, jejichž komfort bývá stavební činností také poznamenán,“ dodal radní Mariánek, který fakt, že se revitalizace bude provádět za plného provozu nemocnice, považuje za nejsložitější část akce.

Modernizace nemocnice se realizuje průběžně. V loňském roce se do nového přestěhovala Protialkoholní záchytná stanice, těsně před dokončením má nové zázemí pro Centrum hyperbarické medicíny. Na jaře skončí druhá etapa přestavby pavilonu E2 a dokončen bude také Parkovací dům před areálem nemocnice.

Historie MNO se píše od května 1848. Z malého špitálu s několika lůžky se stala velká moderní nemocnice v samotném srdci Ostravy, ve které v současné době pracuje 1932 zaměstnanců a která disponuje 890 lůžky. Nemocniční tým tvoří 244 lékařů, 17 farmaceutů, 667 všeobecných sester a porodních asistentek, 636 zaměstnanců na pozicích nelékařského zdravotnického personálu, 162 administrativních pracovníků a 206 dělnických pozic.

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie