Akreditovaná pracoviště

Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k  výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a dále pro specializační vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v těchto oborech:

  1. pro lékaře zařazené do specializačního vzdělávání do 30. 6. 2017 (pdf, 419 kB)
  2. pro lékaře zařazené do specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017 (pdf, 427 kB)
  3. pro NLZP a JOP (pdf, 402 kB)
  4. pro farmaceuty (pdf, 370 kB)