Dětská plicní ambulance

Najdete nás:

pavilon B, přízemí

Kontakt:

596 192 585
detska.pulmologie@mnof.cz

Odborný tým:

MUDr. Adam Vopasek

Ordinační doba

Středa 08:30 – 15:00
Čtvrtek 08:30 – 15:00

Informace pro pacienty

Telefonické informace – pouze v době ordinace lékaře. Objednávání pacientů v ordinační dny 09:00–15:00 a na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo jiného odborného lékaře.

Poskytujeme péči dětem s onemocněním respiračního ústrojí (akutní i chronické onemocnění dýchacích cest a plic, asthma bronchiale, stavy po operacích dýchacího traktu, při chronických neurologických onemocněním s postižením dýchacího traktu). Podílíme se na inhalační terapii a dechové rehabilitaci u dětí včetně doporučení respiračních pomůcek a zavedení přístroje cough-assist. Provádíme spirometrická vyšetření s bronchomotorickými testy, úzce spolupracujeme s dalšími odbornými ambulancemi v rámci nemocnice.