Diabetologická ambulance I

Najdete nás:

pavilon D2

Kontakt:

596 193 104

Odborný tým:

MUDr. Jitka Homolová

Ordinační doba

Pondělí 09:00 – 15:00
Úterý 09:00 – 15:00
Středa 09:00 – 15:00
Čtvrtek 09:00 – 15:00
Pátek 09:00 – 15:00

Informace pro pacienty

Spolupracujeme s nutričními terapeuty a klinickým psychologem Městské nemocnice Ostrava.

Pracoviště se zabývá komplexní diagnostikou a terapií diabetiků 1. typu, 2. typu, sekundárního diabetu a gestačního diabetu. Věnujeme se péči o diabetiky léčené perorálními antidiabetiky, inzulínem, vč. aplikace inzulínu inzulinovou pumpou. Pacienti jsou edukováni o podstatě svého onemocnění, jeho akutních i chronických komplikacích, o zásadách dietního stravování i režimových opatroních a také o selfmonitoringu hladin glykemii diabetologem a nutričními terapeutkami, s možností opakovaných reedukací, které provádíme individuálně i skupinově. Hospitalizace pacientů ať už k reedukaci, či nastavení a úpravě terapie inzulínem probíhá na akreditovaném interním oddělení městské nemocnice.

Nácvik aplikace inzulínu a inkretinových preparátů stejně jako edukaci obsluhy glukometru provádí diabetologická sestra. Nastavování terapie inzulinovou pumpou preferujeme za krátkodobé hospitalizace na interním oddělení po opakovaném ambulantním poučení.

V rámci chronických komplikací diabetu a jejich prevence se zvlášť specializujeme na problematiku diabetické nohy – máme statut podiatrické ambulance garantovaný českou diabetologickou společností. Provádíme screeningové vyšetření v rámci prevence i ošetřování chronických defektů nohou DKK.