Informace pro odbornou veřejnost

Oddělení Klinické hematologie je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP (jpg, 220 kB) a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Dne 5. března 2019 oddělení Klinické hematologie úspěšně splnilo podmínky Auditu II pro registrovanou odbornost 818 – Laboratoř hematologická. (jpg, 280 kB)

Číslo osvědčení: AII-022-2019-0425-818 vydáno dne: 5. 3. 2019. Platnost tohoto osvědčení je dva roky od data vydání.