Informace pro odbornou veřejnost

Oddělení Klinické hematologie je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP (pdf, 1,09 MB) a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Dne 5. března 2019 oddělení Klinické hematologie úspěšně splnilo podmínky Auditu R3 pro registrovanou odbornost 818 (pdf, 975 kB)

Číslo osvědčení: AII-022-2019-0425-818 vydáno dne: 5. 3. 2019. Platnost tohoto osvědčení je dva roky od data vydání.