Spektrum péče

Pracoviště je tvořeno částí:

  • klinickou – hematologická ambulance
  • laboratorní

V hematologické ambulanci je zajišťována diagnostická, léčebná a dispenzární péče o pacienty s chorobami krve a s krvácivými poruchami.

Poruchy krvetvorby: nemoci, u nichž je porucha v jedné nebo více složkách krevních elementů (tj. v červených nebo bílých krvinkách nebo v krevních destičkách).

Poruchy krevního srážení se projevují snížením či naopak zvýšením krevní srážlivosti.

Součástí diagnostiky či sledování léčby pacienta může být odběr kostní dřeně, který se provádí punkcí hrudní kosti nebo biopsií z kosti kyčelní.

V ambulanci jsou dispenzarizování pacienti se zhoubnými krevními chorobami, v jejichž léčbě naše pracoviště spolupracuje s vysoce specializovanými hematologickými pracovišti.

Laboratoř provádí:

  • vyšetření krevního obrazu včetně stanovení retikulocytů a diferenciálního rozpočtu bílých krvinek, tzn. stanovuje počty jednotlivých krevních elementů pomocí automatických analyzátorů. Zároveň provádí diferenciální rozpočet leukocytů i mikroskopicky. Laboratoř taktéž hodnotí nátěry kostní dřeně.
  • koagulační vyšetření – vyšetřuje testy, které zachycují různé poruchy krevní srážlivosti a/nebo se těmito testy sleduje účinnost antikoagulační léčby
  • na krevní bance vyšetření krevních skupin, protilátek proti červeným krvinkám a vyšetření kompatibility před podáním erytrocytárních transfuzních přípravků krevních transfuzí

Součástí Klinické hematologie je pracoviště Centrálních odběrů krve, ve kterém se ambulantním pacientům odebírá krev pro vyšetření na základě požadavků ambulantních lékařů.