Lůžková část

Stanice C

Kontakt na sesternu: 596 192 561

Kapacita stanice je 20 lůžek. Traumatologická péče je zaměřena na diagnostiku, konzervativní nebo operační léčbu pacientů s úrazovým poraněním, plastická chirurgie.

Stanice D

Kontakt na sesternu: 596 192 414

Kapacita stanice je 29 lůžek. Péče je zaměřena na diagnostiku a léčbu chirurgických, onkologicko-chirurgických, cévních, mammologických a endokrinologických onemocnění.

Stanice JIP

Kontakt na sesternu: 596 192 415

Kapacita JIP je 12 lůžek. Péče je zaměřena na řešení život ohrožujících stavů u pacientů po rozsáhlých chirurgických operacích, péče o pacienty při septických komplikací. JIP je vybavena moderními monitorovacími přístroji a přístroji pro umělou plicní ventilaci.