Lůžková část

Stanice A

Kontakt na sestru: 596 192 522

Poskytuje pacientům komplexní odbornou péči. Specializuje se na léčbu diabetes mellitus, onemocnění metabolismu a výživy, nemoci zažívacího traktu, onemocnění ledvin, onemocnění revmatologická a onemocnění krevní.

Stanice B

Kontakt na setru: 596 192 520

Poskytuje pacientům komplexní odbornou péči. Specializuje se na onemocnění zažívacího traktu, onemocnění ledvin, diabetes mellitus, onemocnění metabolismu a výživy a onemocnění krevní.

Stanice G

Kontakt na sestru: 596 192 651

Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro gastroenterologické a hepatologické pacienty. Je navázáno na jednotku metabolické intenzivní péče, vyšetřovací komplement a specializované ambulance. Ty dispenzarizují nemocné se závažnými nemocemi zažívacího traktu dle doporučení koncepce oboru.

Jednotka intenzivní péče – metabolická

Kontakt na sestru: 596 192 305

Lůžka jsou uspořádaná ve třech dvoulůžkových a dvou jednolůžkových klimatizovaných boxech. Jsou vybavena moderní monitorovací technikou. Součástí vybavení JIP jsou přístroje umožňující plicní ventilaci, intermitentní a kontinuální náhradu funkce ledvin a infuzní technika k přesnému dávkování léků a infuzních roztoků. Toto vybavení umožňuje poskytovat komplexní intenzivní péči nemocným v život ohrožujících stavech, provázených metabolickým, ledvinným a jaterním selháním. Péče na MJIP je poskytována především pacientům s akutním zánětem slinivky břišní, nespecifickými střevními záněty, krvácením do zažívacího traktu, akutním selháním ledvin, akutními komplikacemi cukrovky a některými typy otrav a těžkých infekcí.