Spektrum péče

Ultrazvukové (sonografické) pracoviště

Pracoviště provádí vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Vyšetření se provádí přiložením ultrazvukové sondy přístroje potřené speciálním gelem na kůži. Tato sonda vysílá ultrazvukové vlnění, jehož odraz ve tkáních ihned zaznamenává a přístroj z nich tvoří obraz vnitřních struktur, které pak lékař hodnotí na obrazovce. U některých vyšetření je výhodné lačnění před výkonem. Seznam a obsah vyšetření, jejichž výsledkem je popis struktury vnitřních orgánů na základě ultrazvukového obrazu, jsou popsána v odstavci „Zobrazovací vyšetření“, viz níže.

Kromě zobrazovacích vyšetření provádíme invazivní vyšetření, což jsou vyšetření prováděná pod ultrazvukovou kontrolou a spojená s vpichem jehlou. Pokud ultrazvukové vyšetření prokazuje přítomnost volné tekutiny v dutině břišní nebo dutině pohrudniční nebo přítomnost ložiska v břiše a břišních orgánech, podkoží atd., je za určitých podmínek možné pod kontrolou ultrazvukového zobrazení provést vpich do těchto struktur. Můžeme tak tekutinu vypustit nebo získat vzorek tkáně z ložiska k dalšímu vyšetření. Také ke stanovení diagnózy některých jaterních a ledvinných onemocnění je nutný odběr vzorku z těchto orgánů. Těmto výkonům předchází odběr krve k vyhodnocení srážlivosti krve pacienta. Výkon je prováděn nejčastěji v lokálním znecitlivění a některé z těchto zákroků vyžadují další pozorování pacienta na interním oddělení po dobu nejméně 24 hodin. Popis konkrétních výkonů je v odstavci „Invazivní výkony“.

Zobrazovací vyšetření

Ultrazvukové vyšetření břicha
Provádíme vyšetření struktury jater, žlučových cest, žlučníku, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, močového měchýře a orgánů malé pánve, dále v rámci možností ultrazvukové techniky také vyšetření žaludku, střeva, velkých cév a jejich okolí. Pacient přichází k vyšetření nalačno.

Ultrazvukové vyšetření pleurálních dutin
Vyšetření provádíme na hrudníku, kde zjišťujeme přítomnost výpotku (tekutiny) v pohrudničních dutinách kolem plic. K vyšetření není nutná příprava.

Ultrazvukové vyšetření krku
Vyšetřujeme zejména štítnou žlázu, dále krční lymfatické uzliny a velké slinné žlázy. K vyšetření není potřeba žádná příprava.

Ultrazvukové vyšetření měkkých tkání
Jedná se o vyšetření hmatných útvarů (bulek) v podkožní nebo svalové vrstvě trupu, končetin, podpažních jamek a třísel. Vyšetření lze provézt bez přípravy.

Ultrazvukové vyšetření ledvinných tepen
Vyšetření zahrnuje hodnocení kmenů ledvinných tepen v oblasti jejich odstupu z aorty a dále jejich větví v ledvinách. Vyšetření se provádí nalačno.

Ultrazvukové vyšetření portálního řečiště
Vyšetření je zaměřeno na žíly, které odvádí krev ze sleziny, střev a žaludku do jater a z jater do dolní duté žíly. Provádí se nalačno.

Ultrazvukové vyšetření rektální sondou
Vyšetření se provádí jednak přes kůži hráze, jednak zavedením speciální dutinové sondy do konečníku. Tímto způsobem můžeme podrobně vyšetřit okolí konečníku a další útvary v malé pánvi. Vyšetření se provádí po běžném vyprázdnění stolice, bez speciální přípravy.

Invazivní výkony

Pleurální punkce
Výkon se provádí u pacientů, kteří mají v pohrudničních dutinách tekutý obsah. Nejprve ultrazvukem vyšetříme hrudník, určíme místo v mezižeberním prostoru, kudy je tekutina v hrudníku nejlépe dostupná a současně vpich do hrudníku nejbezpečnější. Po desinfekci kůže provádíme vpichem místní znecitlivění a pak speciální jehlou vpich do hrudníku s odsátím tekutiny z pohrudničního prostoru. K větší bezpečnosti výkon kontrolujeme ultrazvukovým přístrojem. Lačnění není nutné, výkon je možné provést u ambulantního pacienta.

Peritoneální punkce
U pacientů s tekutým obsahem ve volné dutině břišní nejprve ultrazvukem ověříme umístění tekutiny, následně v bezpečném místě po desinfekci a místním znecitlivění provádíme vpich speciální jehlou. Cílem je získat buď jen vzorek tekutiny k vyšetření, nebo vypuštění většího obsahu tekutiny. Lačnění není nutné, výkon je možné provést u ambulantního pacienta.

Biopsie ledviny
Po ultrazvukovém vyšetření provádíme za sterilních podmínek pod přímou ultrazvukovou kontrolou v místním a celkovém znecitlivění vpich speciální bioptickou jehlou do ledviny. Získáme vzorek tkáně ledviny, který je nutný k určení diagnózy některých ledvinných onemocnění. Lačnění není nutné, po výkonu je nutné pozorování pacienta za jednodenní hospitalizace.

Biopsie jater
Po ultrazvukovém vyšetření jater provádíme za sterilních podmínek v místním znecitlivění vpich speciální jehlou do jater. Získáme tak vzorek jaterní tkáně k určení diagnózy některých jaterních onemocnění. Lačnění není nutné, po výkonu je nutné pozorování pacienta za jednodenní hospitalizace.

Cílená punkce/biopsie pod ultrazvukovou kontrolou
Výkon provádíme u nemocí, jejichž projevem je tekutinové nebo tuhé ložisko v oblasti břicha a břišních orgánů, na místě bezpečně dostupném vpichem přes kůži. Po ultrazvukovém vyšetření, za sterilních podmínek, v místním a celkovém znecitlivění místa vpichu zavádíme do ložiska pod přímou ultrazvukovou kontrolou speciální jehlu, kterou buď odsáváme tekutý obsah, nebo kterou získáme vzorek z tuhého ložiska k dalšímu vyšetření. Lačnění není nutné, výkon provádíme jen u hospitalizovaných pacientů.

Drenáž pod ultrazvukovou kontrolou
Výkon provádíme u hnisavých ložisek v oblasti břicha a břišních orgánů, na místě bezpečně dostupném vpichem přes kůži. Po ultrazvukovém vyšetření, za sterilních podmínek, v místním a celkovém znecitlivění místa vpichu zavádíme do ložiska pod přímou ultrazvukovou kontrolou drén (speciálně upravenou hadičku). Jeden konec drénu je umístěn do ložiska a druhý konec zůstává vně těla a je napojen na sběrný sáček. Drén zůstává zaveden několik dní. Lačnění není nutné, výkon provádíme jen u hospitalizovaných pacientů.

Alkoholizace jaterních cyst
Ve výjimečných případech velkých jaterních cyst, které svým tlakem na okolí způsobují komplikace, provádíme za sterilních podmínek po místním znecitlivění pod ultrazvukovou kontrolou zavedení jehly do cysty. Obsah cysty odsajeme a cystu naplníme vysoce koncentrovaným alkoholem. Po vypuštění alkoholu většinou dochází k výraznému zmenšení nebo zániku cysty. Lačnění není nutné, výkon provádíme jen u hospitalizovaných pacientů.

Endoskopické výkony prováděné v Gastroenterologickém centru

Endoskopické pracoviště je vybaveno moderními ohebnými videoendoskopy. Tyto přístroje nám umožňují vyšetření horní i dolní části zažívacího traktu, tj. jícnu, žaludku, dvanáctníku, tlustého střeva i konečníku. K dispozici jsou jak tenké přístroje šířky 5 mm, tak širší tzv. terapeutické dvoukanálové endoskopy, používané pro léčebné zákroky v oblasti zažívacího traktu. Vyšetření se provádějí nalačno. Terapeutické výkony a některá vyšetření provádíme po podání nitrožilních injekcí proti bolesti v kombinaci se zklidňujícími léky. V indikovaných případech vyšetřujeme v celkové anestezii ve spolupráci s lékařem anesteziologem.
Endoskopické pracoviště disponuje tzv. „dospávacími“ lůžky, zde jsou umístěni ambulantní pacienti po vyšetření do úplného odeznění vlivu sedativ a analgetik podávaných během jednotlivých výkonů.

Esofagogastroskopie (gastroskopie)
Jedná se o endoskopické vyšetření, při kterém lze zobrazit jícen, žaludek a dvanácterník. Přístroj se zavádí přes ústa pacienta. K dispozici je také velmi tenký endoskop, který se zavádí přes nos pacienta. Na diagnostické zobrazovací vyšetření mohou navazovat výkony léčebné (terapeutické). Jedná se o snesení polypů (polypectomii) a odstranění časných stádií některých nádorů, zastavení krvácení v horní části trávicího traktu, rozšíření (dilatace) zúžení horní části trávicí trubice, zavádění protéz (stentů) do nádorových zúžení jícnu, odstraňování (extrakce) cizích těles ze žaludku i jícnu a další specializované léčebné výkony (léčbu výchlipek jícnu, zavádění výživových sond atd.).

Kolonoskopie
Endoskopické zobrazovací vyšetření konečníku, tlustého střeva a konečné části tenkého střeva (tzv. terminálního ilea). Před vyšetřením je nutná příprava střeva vyprazdňovacími roztoky. Kolonoskopii provádíme po aplikaci utišujících léků, v některých případech i v celkové anestezii. I v tomto případě lze provádět terapeutické výkony, jak je popsáno výše (polypectomie, odstranění plochých lézí resekcí či disekcí, stavění krvácení, rozšíření zúžených částí střeva v indikovaných případech, odstranění cizích těles atd.) Naše centrum se od počátku podílí na preventivních programech screeningu (vyhledávání) rakoviny tlustého střeva a konečníku. Jsme oprávněni provádět jak primární screeningová vyšetření, tak vyšetření při pozitivních nálezech tzv. skrytého krvácení (TOKS pozitivních).

ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopancreatikografie) 
Vyšetření žlučových cest a slinivky břišní kombinovanou technikou (endoskopickým přístrojem a RTG zobrazením), které zároveň umožňuje léčebné zákroky na žlučových cestách. Jedná se o extrakce (vytažení) kamenů ze žlučových cest, odběry vzorků tkáně, zavádění protéz (stentů) atd.

Endoskopická ultrasonografie
Je vyšetření, které kombinuje endoskopii (tzn. přímý pohled do trávicí trubice) s ultrazvukovým vyšetřením okolních orgánů. Na konci endoskopu je umístěna ultrazvuková sonda. Vyšetření se používá zejména k zobrazení slinivky břišní, dále podjaterní krajiny, onemocnění stěny žaludku, jícnu a jeho okolí atd. I zde je možnost provádět odběry tkání k mikroskopickému vyšetření pomocí tenké jehly a další specializované výkony (např. drenáže pseudocyst slinivky břišní). Před těmito výkony standardně podáváme utišující léky, anebo pacienta vyšetřujeme v celkové anestezii. Máme k dispozici přístroje k vyšetření horní i dolní části trávicího traktu.

Enteroskopie
Vyšetření tenkého střeva speciálním dvoubalonkovým endoskopem, v současnosti technologicky nejlepší metoda endoskopického vyšetření tenkého střeva, včetně možnosti odběru vzorků tkání, event. dalších léčebných procedur.

Funkční vyšetření trávicího traktu
Ambulantní 24hodinová pH metrie je vyšetření, které slouží k posouzení přítomnosti abnormálního kyselého gastroesofageálního refluxu v jícnu. Pro posouzení pohyblivosti jícnu používáme jícnovou manometrii. Tímto vyšetřením lze diagnostikovat například poruchy funkce jícnu a jeho další onemocnění. Na našem pracovišti je také k dispozici manometrie rektální, která slouží k posouzení funkce vnitřního a zevního řitního svěrače. Hlavní indikace k provedení vyšetření je např. zácpa, inkontinence stolice, defekty svěračů, poruchy funkce svaloviny pánevního dna (porucha součinnosti svalů).

INHALAČNÍ ANALGEZIE (směs oxidu dusného a kyslíku)

Endoskopie trávicího traktu může být spojena s nepříjemnými pocity, strachem a úzkostí. Standardně na našem oddělení využíváme řadu postupů ke snížení Vašeho diskomfortu či bolesti v průběhu diagnostického nebo léčebného zákroku. Především nitrožilní aplikací léků se sedativními (tlumivými) a analgetickými (protibolestivými) účinky.
Jedna z možností, kterou Vám nově nabízíme, je inhalační anestezie – vdechování inhalátorem nebo maskou (pomocí směsi 50% oxidu dusného a 50% kyslíku neboli rajského plynu).

Tato metoda je vhodná především pro ty, kteří potřebují řídit či pracovat bezprostředně po diagnostickém nebo léčebném výkonu.

Rychlý nástup a ústup všech účinků minimalizuje pozákrokové sledování, s jasnou výhodou pro ambulantní pacienty.

Indikace: při porodu, při vyšetřeních v gastroenterologii, gynekologii, urologii atp., pro dospělé i děti

Jednoduché podání: neinvazivní, dávkování dle potřeby, minimální nároky

Bezpečný: minimální kardiovaskulární nebo dýchací účinky, minimální vedlejší účinky

Kontraindikace: Nebojte se poradit se svým praktickým i odborným lékařem. Tento druh inhalační analgezie není vhodné podat při plicním emfyzému, po operaci srdce nebo léčbě srdce a u některých onemocnění s nedostatkem vitamínů řady B.

Kdy začne působit?
Nástup účinků je velmi rychlý. Stačí pouze 2–3 minuty inhalace plynu pomocí nosní masky, nebo nádechového ventilu. Díky směsi 50% kyslíku a 50% oxidu dusného účinky po skončení inhalace rychle odezní. Pacient může odejít již po 15 minutách a po 30 minutách může řídit automobil. Někdy mohou pacienti vnímat lehkou závrať, euforii a mírnou nevolnost, to však po ukončení inhalace rychle odezní.

Pokud budete mít o tuto metodu inhalační anestezie při endoskopických vyšetřeních a zákrocích zájem, informujte, prosím, Vašeho ošetřujícího lékaře. Vzhledem k tomu, že metoda není hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, je zpoplatněna dle platného ceníku.

V případě, že tuto nabídku nepřijmete, využijeme všech standardních možností k omezení nepříjemných pocitů v průběhu Vašeho vyšetření či diagnostického výkonu.