Lůžková část

Stanice H

Kontakt na sesternu: 596 192 314

Je standardní lůžková stanice sloužící pro sledování a léčbu nemocných s akutními koronárními syndromy a poruchami srdečního rytmu. Na stanici sou hospitalizovaní plánování pacienti k vyšetřením SKG, výkonům – ablace. Stanice je vybavena zařízením pro monitoraci vitálních funkcí a rovněž nabízí pobyt na nadstandardním pokoji. Poplatek činí 600 Kč/den.

Stanice I

Kontakt na sesternu: 596 192 311

Je standardní lůžková stanice poskytující péči pacientům nejen s kardiologickou, ale i všeobecnou interní problematikou. Dále jsou zde sledováni a léčeni nemocní v rámci angiografických vyšetření a zákroků na tepnách dolních končetin. Stanice nabízí pobyt na nadstandardním pokoji. Poplatek činí 600 Kč/den.

Stanice E

Kontakt na sesternu: 596 192 525

Je standardní lůžková stanice poskytující péči 21 pacientům nejen s kardiologickou, ale i všeobecnou interní problematikou.

Koronární jednotka

Kontakt na sesternu: 596 192 603

Na koronární jednotce je poskytována péče pacientům s nejzávažnějšími formami akutního srdečního infarktu (AIM), srdečního selhání, poruch srdečního rytmu a plicní embolie (PE).
Pracoviště je vybaveno moderní monitorovací technikou pro komplexní sledování životních funkcí, vyhodnocování hemodynamických parametrů a arytmií, zařízeními pro umělou plícní ventilaci (UPV), echokardiografickým přístrojem (TTE – echo). Pokoje jsou dvoulůžkové a jednolůžkové, vybavené centrální klimatizací. Provádějí se zde rovněž plánované elektrické kardioverze (DC verze) a ultrazvuková vyšetření srdce pomocí jícnové sondy (TEE – jícnové echo).

Katetrizační sál

Kontakt na sesternu: 596 193 279

Poskytuje kompletní spektrum výkonů diagnostické invazivní a intervenční kardiologie. Jsou zde prováděny léčebné výkony na věnčitých tepnách (perkutánní koronární intervence – PCI) a komplexní hemodynamická vyšetření, zaváděny dočasné kardiostimulace, kavální filtry. Katetrizační sál zajišťuje služby 24 hodin denně zejména pro ošetření pacientů s akutním infarktem myokardu.

Arytmologický sál

Jsou zde prováděny primoimplantace, výměny kardiostimulátoru a potřebná diagnostická vyšetření před i v průběhu implantace. Dále od roku 2008 provádíme komplexní elektrofyziologickou diagnostiku a od roku 2012 i radiofrekvenční ablace arytmií včetně fibrilací síní (izolace plicních žil).