Rehabilitační ambulance při Dětském rehabilitačním stacionáři

Najdete nás:

Dětský rehabilitační stacionář Ukrajinská 1534/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontakt:

596 965 645
739 204 519
(k vyšetření je nutné se objednat)

Odborný tým:

prim. MUDr. Jana Robenková
MUDr. Jana Švandová
MUDr. Hana Lažová

Ordinační doba

Pondělí 07:00 – 15:30
Úterý 07:00 – 15:30
Středa 07:00 – 15:30
Čtvrtek 07:00 – 15:30
Pátek 07:00 – 15:30

Informace pro pacienty

V rehabilitační ambulanci se specializujeme na včasnou diagnostiku patologického motorického vývoje dětí a jejich následnou péči. Našimi klienty jsou především děti vyžadující komplexní rehabilitační péči (rizikoví novorozenci, děti s poúrazovými stavy, vadami páteře, vrozenými vývojovými vadami pohybového aparátu, dětskou mozkovou obrnou, kombinovaným postižením apod.). V rámci komplexního přístupu poskytujeme rovněž péči v oboru klinický logoped a klinický psycholog.

V omezeném rozsahu nabízíme své služby i dospělým pacientům s potížemi, jež lze ovlivnit rehabilitačními postupy.

Příjem pacientů je plánovaný. V den, na který je pacient objednán, je vyšetřen lékařem a zařazen do terapie. S sebou si přineste žádanku k rehabilitaci (doporučení praktického nebo odborného lékaře – typ „K“), výsledky a nálezy všech provedených vyšetření a kartičku zdravotní pojišťovny.