Spektrum operační péče

Operace štítné žlázy – totální thyreoidektomie

Důvodem operace je onemocnění štítné žlázy. Operaci doporučuje endokrinolog, který doporučuje většinou celé odstranění štítné žlázy, ve výjimečných případech může doporučit jen odstranění jednoho ze dvou laloků štítné žlázy (hemithyreoidektomie). Pacient je vždy hospitalizován.
Operace se vždy provádí v celkové anestezii. Z horizontálního kožního řezu, jehož délka je závislá na velikosti žlázy, preparujeme měkké tkáně a svaly směrem k povrchu žlázy. Pečlivě je stavěno krvácení (podvazy nebo bipolární elektrokoagulací). Na zadní ploše laloků žlázy leží 4 příštítná tělíska (2 horní a 2 dolní). Tato tělíska regulují hladinu vápníku v krvi. Dále jsou vyhledány 2 zvratné nervy, které ovládají pohyb hlasivek. V indikovaných případech využíváme k identifikaci zvratných nervů neurostimulace. Po odstranění celé žlázy se provádí revize krvácení, poté je zaveden přes kůži drén. Jednotlivé svalové a podkožní vrstvy jsou postupně sešity jednotlivými stehy. Používá se osvědčený vstřebatelný šicí materiál. Kůže je sešita jedním postupným nitrokožním nevstřebatelným stehem.
Operační rána je denně převazována. Nitrokožní steh je odstraněn 6. den po operaci a pacient je v tento den propuštěn domů.

Operace nádorů příštítných tělísek – parathyreoidektomie

Operace doporučuje endokrinolog. Je prováděna v celkové anestezii pod dohledem anesteziologa. Je zvolen horizontální kožní řez na krku. Rozpreparují se měkké tkáně a svaly nad předním povrchem štítné žlázy. Dle scintigrafického nálezu před operací je hledáno změněné příštítné tělísko. Po jeho nalezení je obvykle malý kousek tkáně odeslán k rychlé histologické analýze. Po potvrzení nálezu jsou svalové a podkožní vrstvy sešity jednotlivými vstřebatelnými stehy. Kůže je sešita jedním nitrokožním stehem.
Ten je odstraněn 6. den po operaci a pacient je propuštěn domů.

Operace hrtanu – částečné, nebo úplné odstranění hrtanu

Operace je doporučena pro zhoubný novotvar hrtanu. Cílem operace je odstranění části nebo celého hrtanu postiženého zhoubným nádorem, popřípadě i okolní tkáně. Operace se provádí v narkóze, po zajištění dýchacích cest (tracheostomie). Na přední straně krku se vede řez, hrtan se otevře a odstraní se nádor až do zdravé tkáně, nebo u větších nádorů se hrtan uvolní a úplně odstraní. Do rány je zaveden drén k zajištění odtoku tekutiny z rány do podtlakové láhve.
K zajištění výživy je někdy zavedena nosem výživová cévka do žaludku. Kůže je sešitá jednotlivými stehy. První den po operaci je pacient sledován na jednotce intenzivní péče, po stabilizaci základních životních funkcí je přeložen na standardní oddělení. Denně jsou prováděny převazy s kontrolou hojení, drény se odstraňují během několika dnů po operaci, stehy 7.–10. den. Pobyt v nemocnici je asi 10–15 dnů.

Operace nádorů hltanu a dutiny ústní

Důvodem operace je zhoubný nádor v dutině ústní či hltanu. Cílem operace je úplné odstranění nádoru. Operace se provádí v narkóze, přístupem přes dutinu ústní nebo po protětí rtu a dolní čelisti či přístupem zevně na krku. Nádor je odstraněn až do zdravé tkáně, v nutných případech i s částí dolní čelisti. Dle rozsahu výkonu je nutno zajistit dýchací cesty (dočasná tracheostomie). K zajištění výživy je někdy zavedena nosem výživová cévka do žaludku. Kůže je sešitá jednotlivými stehy. První den po operaci je pacient dle stavu sledován na jednotce intenzivní péče, po stabilizaci základních životních funkcí je přeložen na standardní oddělení. Denně jsou prováděny převazy s kontrolou hojení, drény se odstraňují během několika dnů po operaci, stehy 7.–10. den. Pobyt v nemocici je asi 10–14 dnů.

Operace krčních lymfatických uzlín pro metastázy – bloková krční disekce 

Operace je doporučena pro šírení zhoubného nádoru z oblasti hlavy a krku do spádových krčných uzlin (metastázy) nebo vysokou pravděpodobnost vzniku krčních metastáz u některých typů nádorů. Operace je vedena i u metastáz na krku při nezjištěném původním nádoru. Je většinou navazujícím výkonem po odstranění nádoru dýchacích či polykacích cest.
V narkóze zevně na krku provádníme řez, uzliny jsou odstraněny v celku s tukovou tkání, v některých i s některými krčními cévami, nervy a svaly. Rozsah výkonu je určen stupněm postižení nádorem a jeho lokalizací. Do rány je zavedena hadička k zajištění odtoku tekutin z rány do podtlakové láhve.

Operace mediální krční cysty

Důvodem operace je zduření nebo píštěl ve střední části krku. Výkon se provádí v narkóze. Řez je veden nad útvarem, postupně se cysta (píštěl) uvolní od okolních tkání a spolu s části drobné kosti (jazylky) odstraní. Na závěr se do rány zavede drén k zajištění odtoku tekutin z rány do podtlakové láhve. Rána se šije jemným vláknem.

Operace laterální krční cysty

Operace je doporučena pro zduření na boční straně krku (způsobené cystou). V narkóze vedeme řez nad útvarem, poté se postupně cysta uvolní od okolních tkání a odstraní. Nakonec se do operační rány zavede drén k zajištění odtoku tekutin z rány do podtlakové láhve.

Přímé vyšetření hrtanového vchodu – přímá laryngoskopie

Důvodem vyšetření bývá zpravidla objasnění a vyřešení potíží s hlasem, bolesti při polykání, dechové potíže. Výkon se provádí v celkové anestezii, za přítomnosti anesteziologa. Nad hrtanový vchod je ústy zaveden kovový tubus se zdrojem studeného světla. Tubusem jsou poté zaváděny operační nástroje, kterými provádíme přímo odběry tkání
Pacient je hospitalizován. Dle rozsahu a průběhu výkonu je pacient propuštěn domů.

Odstranění nosohltanové mandle – adenotomie

Operace je doporučena hlavně u dětí. Provádí se v celkové intubační anestezii (uspaný pacient).
Endoskopem, tj. optickým přístrojem s kamerou, je zpřehledněn nosohltan. Poté je kyretou odstraněna nosohltanová mandle a je zastaveno krvácení.
Pokud výkon proběhne bez komplikací, propouštíme pacienta v den operace domů.

Odstranění krčních mandlí – tonzilektomie

Operace se provádí celkové anestezii za hospitalizace.
Operatér odstraňuje krční mandle, které jsou uloženy ve svých lůžkách v ústní části hltanu.
Operace v celkové intubační anestezii se provádí za přítomnosti anesteziologa. Po odstranění mandlí se staví krvácení. Poté je pacient probuzen. Pravděpodobná délka hospitalizace je 5 dnů po operaci.

Zmenšení krčních mandlí – tonzilotomie

Operace je doporučována u pacientů, kteří mají krční mandle zvětšené, což způsobuje potíže s dýcháním, zejména ve spánku. Tyto potíže se projevují chrápáním či krátkodobými zástavami dechu, které zatěžují krevní oběh u pacienta.
Operace se provádí v celkové intubační anestezii za přítomnosti anesteziologa. Operace se provádí samostatně nebo v kombinaci s odstraněním nosohltanové mandle.
Na našem pracovišti se v indikovaných případech kromě klasické techniky při operaci aplikuje speciální sondou radiofrekvenční energie do tkáně krční mandle. Zákrok způsobí vnitřní zjizvení tkáně, což vede k úbytku objemu mandle až o 30 %. Tím dojde ke zlepšení dýchání a zmírnění či úplnému vymizení obtíží. Den po operaci je pacient propuštěn domů.

Operace pro chrápání – Uvulofaryngopalatoplastika

Důvodem operace je obstrukční spánková apnoe (opakující se zástava dýchaní ve spánku), silné chrápání. Cílem operace je zlepšení průchodnosti dýchacích a polykacích cest, zamezení vibrací měkkého patra a kolapsu měkkých tkání v hltanu během spánku se vznikem chrápání a zástavy dechu během spánku.
Operační výkon se provádí v celkové anestezii a spočívá v odstranění krčních mandlí, zkrácení a plastice měkkého patra v celkové anestézii.

Operace odstávajících ušních boltců – otoplastika

Operace se provádí nejčastěji u dětí. Operujeme v celkové intubační anestezii, za přítomnosti anesteziologa. Provedeme kožní řez za ušním boltcem, vytneme nadbytečnou část chrupavky ušního boltce. Následuje sešití chrupavky jednotlivými vstřebatelnými stehy. Tím se zmenší úhel mezi zadní plochou ušního boltce a hlavou. Na závěr je sešit kožní řez. Aby byl dosažen plánovaný kosmetický efekt, je nutné používat elastickou čelenku přes operované uši po dobu několika následujících týdnů (2–3).

Zavedení ventilační trubičky do bubínku – transtympanická drenáž středoušní dutiny

Při tomto zákroku v celkové anestezii se pod mikroskopem provede drobný nářez bubínku, odsaje se obsah středoušní dutiny a do bubínku se vsadí ventilační trubička, která vyrovnává tlak mezi středoušní dutinou a zevním prostředím.
Pacient v den operace může odejít domů.

Operace vybočené nosní přepážky – septoplastika

Operace se většinou provádí v celkové anestezii pod dohledem anesteziologa. Pacient je hospitalizován.
Sliznice nosní je naříznuta při předním okraji nosní přepážky a poté nadzdvižena od chrupavky a kosti přepážky. Vybočené části chrupavky nebo kosti přepážky jsou odstraněny a zbytky tkání jsou vymodelovány do střední roviny. Naříznutá sliznice nosní se sešije jednotlivými stehy. Na závěr operace se z každé strany nosní přepážky přiloží umělohmotné pásky, které drží nový tvar přepážky. Obě nosní dutiny jsou vytamponovány proužky gázy. Tím je zabráněno tvorbě krevních výronů pod sliznicí přepážky. Tamponáda je odstraněna za 2 dny a umělohmotné proužky za 5–10 dnů po operaci.

Operační úprava zevního tvaru nosu – rhinoplastika

Operace se provádí v celkové anestezii, pod dohledem anesteziologa. Pacient je hospitalizován. Po naříznutí sliznice nosní v oblasti nosní předsíně a po odklopení sliznice z chrupavčité a kostěné části zevního nosu tvaruje operatér dlátkem a rašplemi chrupavčitý skelet zevního nosu do požadovaného tvaru. Dále je používáno několik specializovaných nástrojů. Při uspokojivém tvaru zevního nosu je sliznice sklopena zpět a sešita. Obě nosní dutiny jsou tamponovány proužky gázy.
Zevně se na nos přiloží tvarovatelná dlaha, která se fixuje náplastí.
Tamponáda nosní se odstraňuje za 2–4 dny, kovová dlaha za 10 dnů.

Odstranění nosních polypů – polypektomie

Operace se provádí většinou v lokální anestezii. Operatér speciálními nástroji odstraňuje postupně jednotlivé nosní polypy. Po zprůchodnění nosu je stavěno vzniklé krvácení.
Proužky gázy s anemizačním roztokem, při silnějším krvácení mastné proužky formou přední tamponády.
Použití speciálního přístroje – shaveru. Tento přístroj má rukojeť s vycházející kovovou trubicí, ve které se otáčí ostrá fréza. Polypy jsou nasávány do operačního okénka a rychle řezány na drobné kousíčky, které se odsají.

Funkční chirurgie dutiny nosní a dutin přínosových

FESS – Functional Endonasal Sinus Surgery
Výkon je prováděn v celkové intubační anestezii pod dohledem anesteziologa. Pacient je hospitalizován. Pomocí optiky a speciálních nástrojů zavedených do nosní dutiny se postupně otvírají přínosové dutiny s patologickým obsahem. Předoperační počítačové vyšetření (CT) dutin upřesní rozsah operace. Při náročnějších operacích se využívá navigační systém k zajištění větší přesnosti a bezpečnosti operace. Na závěr operace jsou nosní dutiny vytamponovány proužky mastné gázy. Tamponáda se odstraňuje za 2 dny.
Hospitalizace trvá 7 dnů.

Zmenšení zbytnělých nosních lastur

RFITT radiofrekvenčně indukovaná termoterapie nosních skořep
Operace se provádí jako samostatný operační výkon v místním znecitlivění či jako součást větších operací v dutině nosní.
Sliznice nosní dutiny se znecitliví sprejem a poté injekcí anestetika. Po nastoupení plného účinku anestetik je zavedena jehlová sonda pod sliznici nosních lastur a tkáně jsou tepelně ošetřeny. Celý zákrok trvá asi 15 minut.

Operace příušní slinné žlázy – parotidektomie

Nejčastěji je tato operace prováděna pro zjištěné nádory příušní žlázy.
Operace se provádí v celkové anestezii, pod dohledem anestesiologa. Je zvolen esovitý kožní řez kolem ušního lalůčku. Obnažena přední plocha žlázy a upřesněno uložení nádoru. Při této operaci je důležité prvotní nalezení nervových struktur lícního nervu, jehož kmen vychází z hlavy pod ušním lalůčkem. K identifikaci větví lícního nervu se využívá neurostimulace. Po nalezení jednotlivých větví lícního nervu můžeme s přehledem odstranit část slinné žlázy s tumorem. Tímto postupem se snažíme výrazně zmenšit pooperační obrny lícního nervu.
Na závěr je zaveden do operační rány drén, měkké a svalové tkáně jsou sešity jednotlivými stehy. Při šití kůže kombinujeme jednotlivé stehy s nitrokožním stehem.
Doba hospitalizace 6 dnů.

Operace patologických nálezů v oblasti hlavy a krku – excise a exstirpace

Operace se provádí v místním znecitlivění nebo v celkové anestezii. Pacient je operován ambulantně nebo hospitalizován. Závisí na výkonu. Po vyoperování patologického útvaru je stavěno krvácení, dle nálezu zavedeny drény do rány. Měkké tkáně a svaly jsou sešity jednotlivými vstřebatelnými stehy. Kůže je šita nitrokožním stehem.
Vyoperované patologické tkáně jsou odeslány k histologickému vyšetření pro stanovení diagnózy.

Operační ošetření hnisavých ložisek v oblasti hlavy a krku – incise

Operační výkon se provádí v lokálním znecitlivění nebo v celkové anestezii, pod dohledem anesteziologa. Hnisavé ložisko je nalezeno většinou pomocí ultrazvuku nebo jiných zobrazovacích metod (počítačová tomografie – CT). Po naříznutí (incizi) měkkých tkání nad ložiskem se provádí odběry hnisu na bakteriologické vyšetření, poté je hnisavé ložisko vypláchnuto a do něj zavedeny drény na odvádění hnisu. Drény jsou odstraněny nejdříve za 2 dny.

Ošetření krevního výronu v oblasti ušního boltce – incise othematomu

Výkon se provádí v místním injekčním znecitlivění. Je naříznuta kůže a krevní sraženina vypuštěna. Přiložen komprimující obvaz s tampony, který vymodeluje záhyby ušního boltce.
Obvaz je ponechán 5 dnů po zákroku.

Napravení zlomených nosních kůstek – repozice

Výkon se provádí v krátkodobé celkové anestezii za přítomnosti anestesiologa. Vybočené nebo vpáčené nosní kůstky jsou tlakem prstů nebo pomocí nástrojů vráceny do původní polohy.

Operační otevření průdušnice – tracheotomie

Důvodem k operaci je dechová nedostatečnost. Je buď akutní, nebo postupně narůstající.
Výkon je prováděn většinou v celkové anestezii, za přítomnosti anesteziologa.
 Je volen horizontální kožní řez v krční jamce (jugulu), jsou rozpreparovány svaly před průdušnicí. Do průdušnice je vytvořeno okénko, kterým je zavedena kanyla, kterou pacient dýchá. Okraje kožního řezu jsou sešity k zavedené kanyle.
Kanyla pro dýchání se zavádí většinou dočasně, po zlepšení dýchání se odstraní a operační rána sroste. Jen ve výjimečných případech kanyla zůstává a pacient o ni pečuje.