Spektrum péče

Fototerapie:

Je léčba světlem, jejímž principem je vystavení kůže ultrafialovému záření, které je součástí přirozeného slunečního záření, a léčebně ovlivňuje procesy v kůži. Využívá UVA a UVB záření samostatně nebo v kombinaci s jinými léčebnými látkami podaných formou tablet nebo léčiv nanášených na kůži. Podle rozsahu postižení se používá buď léčba celková, nebo lokální. Fototerapie se používá například u psoriázy, atopického ekzému, vitiliga, parapsoriáz, fotodermatoz a dalších. Fototerapii lze využít také k určování citlivosti kůže na sluneční záření a přípravu před pobytem u moře za úhradu podle platného ceníku. Dále onemocnění, kdy je nutné eliminovat vliv domácího a pracovního prostředí nebo zlepšit kožní nález před nástupem do lázní či před operací.

Terapeutický laser:

Léčba terapeutickým stimulačním laserem se využívá k regeneraci a okysličení tkáně, k odstranění zánětlivých procesů, zvýšení látkové výměny ve tkáních, zlepšení imunitního systému, urychluje hojení ran a jizev. Výkon nehradí pojišťovna. Hrazen dle platného ceníku.

Lymfodrenáže:

Provádíme manuální a přístrojové lymfodrenáže. Manuální lymfodrenáž je hmatová technika, jejímž cílem je podpora odtoku lymfy ze tkání a její transport mízním řečištěm. Provádí se malým tlakem speciálními hmaty pomalou frekvencí. Při přístrojové lymfodrenáži se využívají přístroje fungující na principu tlakových vln. Ošetření probíhá v nafukovacích návlecích (na horních a dolních končetinách), které jsou hadicemi propojeny s programovatelným přístrojem. Návleky tvoří několik navzájem se překrývajících se komor, které se postupně plní vzduchem a naráz se vyprazdňují. Před každou přístrojovou lymfodrenáží se provádí rozmasírování mízních uzlin. K nejčastějším indikacím lymfodrenáže patří otoky vzniklé při chronické žilní nedostatečnosti, otoky vzniklé následkem onkologické léčby, otoky poúrazové, pooperační. Součástí léčby může být lymfotaping. V případě zdravotní indikace je výkon lymfodrenáže plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Operační výkony:

Provádíme odstranění pigmentových znamének, kožních nádorů, odstraňování drobných útvarů na kůži, odebírání vzorků k histologickému vyšetření ke stanovení přesné diagnózy. Excize se provádí v místním znecitlivění. Zákroky se provádějí skalpelem nebo kruhovým průbojníkem, ostrou lžičkou nebo pomocí elektrokoagulace podle povahy ošetřovaného projevu. Za úhradu podle platného ceníku se provádí odstranění projevů degenerace kůže a některých chorobných změn pomocí kauterizace, tekutého dusíku nebo jiných postupů.

Epikutánní testy:

Používají se k vyšetření pacientů s podezřením na kontaktní přecitlivělost. Nejčastěji se na záda nalepují náplasti s alergeny a odečet testů probíhá po 48 a 72 hodinách.

Ambulance pro hojení chronických ran:

V poradně probíhá péče a léčba o pacienty s chronickými bércovými defekty. Používáme klasické terapeutické postupy i moderní krycí materiály, tzv. vlhké krytí.

Pigmentové névy:

Provádíme preventivní vyšetření pigmentových projevů pomocí ručního dermatoskopu a jejich pravidelné kontroly, případně odstranění projevů na operačním sálku.

Kryoterapie:

Je metoda, kdy působením nízké teploty dochází k šetrné a nekrvavé likvidaci patologické tkáně pomocí kapalného dusíku. Používá se k léčbě bradavic, fibromů, molusek, stařeckých veruk, jizev po akné, bazaliomů a ložiskových výpadů vlasů.

Venerologie:

Vyšetřujeme pacienty s podezřením na pohlavně přenosné choroby. Provádí se nejčastěji stěry z močové trubice, u žen z děložního čípku, krevní odběry. V případě potvrzení klasické pohlavní choroby (kapavka, syfilis, …), proběhne depistážní šetření (vyšetření kontaktů nakažené osoby), pravidelné kontroly po léčbě.