Spektrum péče

Zajišťování léčiv, včetně objednávek léčiv na mimořádný dovoz a objednávek speciálních léčiv přímo od výrobců, informace o aktuální dostupnosti léčiv.
tel.: 596 194 325, 596 192 332

Individuální příprava léčiv, informace o dostupnosti farmaceutických surovin
tel.: 596 192 838

Zajišťování specializovaných zdravotnických prostředků – pro diabetiky, stomiky, poúrazové stavy, inkontinenční prostředky apod.
tel.: 596 194 329, 596 194 327

Konzultační služba klinického farmaceuta pro ambulantní pacienty v rámci komplexního lékového poradenství.
tel.: 596 194 328