Spektrum péče

Rehabilitace je komplex rehabilitačních, diagnostických a terapeutických opatření, která vedou k obnově výkonnosti nemocného, k jeho soběstačnosti, pohyblivosti, pracovní schopnosti, případně ke snížení či zpomalení procesu disability (omezení či znemožnění určitých běžných činností způsobených onemocněním, úrazem nebo vrozenou vadou).

Rehabilitační léčbu na našem oddělení zajišťuje tým specializovaných lékařů, erudovaných fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních sester a ošetřovatelek.

Komplexní léčebná rehabilitace zahrnuje

  • fyzioterapii
  • ergoterapii

V oblasti fyzioterapie zajišťujeme komplexní diagnosticko-terapeutickou péči v úzké spolupráci s ostatními klinickými obory. Využíváme moderní terapeutické metody a koncepty.

Poskytujeme léčebnou tělesnou výchovu (individuální, skupinovou, v bazénu i s využitím přístrojů) a fyzikální terapii. Ta zahrnuje široké spektrum elektroléčby (analgetické, stimulační, relaxační proudy), magnetoterapii, ultrasonoterapii, laseroterapii, vakuokompresní terapii, lymfodrenáže, termoterapii a vodoléčbu.

Ergoterapie je prováděna cílenou a kondiční formou, spočívající v nácviku soběstačnosti a denních činností, včetně výběru a použití kompenzačních pomůcek. Pracoviště se specializuje také v oblasti rehabilitace ruky a dlahování.

Veškeré procedury a celý rehabilitační program je sestaven dle ordinace lékaře po vstupním vyšetření, posloupnost procedur má svůj léčebný efekt.