Spektrum péče

Pracoviště zajišťuje:

 • preventivní prohlídky registrovaných pacientů
 • dispenzární péči u dlouhodobě nemocných registrovaných pacientů s vysokým krevním tlakem, cukrovkou nezávislou na inzulínu, zvýšenou hladinou krevních lipidů, nejsou-li pro toto onemocnění dispenzarizováni v ambulanci odborného lékaře
 • očkování pravidelné a mimořádné, hrazené ze zdravotního pojištění dle vyhlášky 537/2006 u registrovaných pacientů
 • očkování nehrazené ze zdravotního pojištění dle potřeb a požadavků klientů – placená služba
 • léčebnou péči poskytovanou registrovaným pacientům
 • akutní neodkladnou léčebnou péči poskytovanou neregistrovaným pacientům v rámci první pomoci (další péči zajišťuje registrující praktický lékař)
 • výkony pracovně-lékařských služeb nehrazené ze zdravotního pojištění poskytované zaměstnancům Městské nemocnice Ostrava a zaměstnancům firem, které mají pro tuto službu s Městskou nemocnicí Ostrava smluvní vztah

Pro výše uvedenou léčebně-preventivní péči má naše pracoviště k dispozici tyto vyšetřovací metody:

 • EKG vyšetření
 • orientační vyšetření moče chemicky
 • stanovení hladiny glukosy z kapilární krve glukometrem
 • stanovení hladiny CRP z kapilární krve
 • stanovení hladiny INR (Quickova času) z kapilární krve
 • standardizovaný test k záchytu skrytého krvácení do stolice