Spektrum výkonů

Výpočetní tomografie (CT): Poskytovaná vyšetření

 • CT vyšetření mozku, vedlejších nosních dutin (včetně navigačních skenů), očnic a kosti skalní
 • CT plic a mediastina, břicha a pánve
 • CT všech oddílů páteře, CT skeletu – klouby, obličejový skelet
 • Virtuální kolonoskopie (zobrazení vnitřního povrchu rozepjatých kliček tlustého střeva, provádí se za účelem průkazu či vyloučení nástěnných změn, ať už nádorů nebo polypů, toto vyšetření vyžaduje detailnější přípravu a spolupráci pacienta)
 • CT enterografie
 • CT angiografie (vyšetření zaměřené na zobrazení některé části tepenného cévního řečiště, např. aorty, tepen dolních končetin či mozkových tepen)
 • Intervenční výkony – punkce, biopsie, obstřiky nervových kořenů

MR: Poskytovaná vyšetření

 • MR vyšetření nervového systému – mozek, mícha a páteř, periferní nervy
 • funkční MR C páteře (zjednodušeně: vyšetření v záklonu a předklonu hlavy)
 • MR vyšetření očnic, vedlejších nosních dutin, měkkých tkání hlavy a krku
 • MR vyšetření muskuloskeletálního systému (klouby, vazy, svaly) včetně temporomandibulárního skloubení
 • MR vyšetření jater včetně žlučových cest, MR vyšetření pankreatu, MR vyšetření ledvin, MR vyšetření orgánů pánve
 • MR enterografie (vyšetření zaměřené na zobrazení kliček tenkého střeva)
 • MR vyšetření srdce
 • MR vyšetření tepenného i žilního systému
 • MR vyšetření měkkých tkání
 • celotělové vyšetření k detekci ložiskového postižení skeletu (mnohočetný myelom, metastázy)

Skiagrafie: Poskytovaná vyšetření

 • v celé šíři (skiagrafická vyšetření skeletu, nativní skiagrafie nitrohrudních a nitrobřišních orgánů všech věkových skupin, OPG – zubní rentgen)

Skiaskopie: Poskytovaná vyšetření

 • Pasáž trávicím traktem – polykací akt a zobrazení jícnu, žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva
 • irrigografie (vyšetření tlustého střeva)
 • vylučovací urografie (zobrazení funkce ledvin), cystografie (zobrazení močového měchýře), retrográdní cystouretrografie (zobrazení močového měchýře a močové trubice)
 • hysterosalpingografie (zobrazení dělohy a vejcovodů), provádí erudovaný gynekolog za asistence radiologického asistenta a radiologa
 • peroperační skiaskopie (zobrazení na operačních sálech v průběhu operace)
 • fistulografie (zobrazení píštěle)

Angiografie: Poskytovaná vyšetření

 • diagnostická arteriografie, 3D angiografie (zobrazení tepen s následným vytvořením prostorových rekonstrukcí)
 • PTA + stenting periferních tepen a žil a AV shuntů (zprůchodňování tepen, žil a dialyzačních spojek)
 • PTA + stenting karotických tepen (zprůchodňování a rozšiřování krčních tepen, vedoucích krev do mozku)
 • trombolýzy tepen a žil (rozpouštění krevních sraženin v cévách)
 • embolizace cévních malformací (uzavírání vrozených vývojových odchylek na cévách)
 • embolizace intrakraniálních aneuryzmat a nádorů (uzavírání výdutí mozkových tepen a tepen živících mozkové nádory)
 • PTA + stenting renálních tepen (zprůchodňování a rozšiřování ledvinných tepen)
 • implantace kaválních filtrů (zavedení filtrů do dolní duté žíly)
 • endovaskulární ošetření traumatického či jiného neztišitelného krvácení (uzavírání krvácejících tepen miniinvazivním přístupem)
 • zavedení permanentního katétru pro hemodialyzační přístup

Mamografie: Poskytovaná vyšetření

 • mamografie
 • ultrazvukové vyšetření prsou
 • biopsie patologických lézí pod USG kontrolou (cílem tohoto výkonu je zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého útvaru v prsu)
 • punkce, tj. odsátí, cyst a tekutinových kolekcí
 • lokalizace nehmatných lézí pod USG kontrolou

Ultrasonografie: Poskytovaná vyšetření

 • Sonografie břicha a pánve
 • Sonografie krku – uzlin, štítné žlázy a slinných žláz
 • Sonografie měkkých tkání (např. svaly, šlachy, prsa)
 • Sonografie (Dopplerovské vyšetření) tepenného a žilního systému
 • Sonografie s použitím UZ kontrastních látek (CEUS) – jater, ledvin
 • Sonografie dialyzačních shuntů (spojek)
 • Sonografie očních bulbů
 • Sonografie ledvin u novorozenců
 • Elastografie