Úsek náměstka pro ekonomiku

Najdete nás:

Budova R, Ředitelství

Ing. Jaroslav Stošek

náměstek


Ing. Jaroslav Stošek
Ing. Petra Čaplová

sekretariát


Další důležité kontakty:

Oddělení zdravotních pojišťoven

Ing. Radim Závacký

vedoucí


Poskytnutí kopie zdravotnické dokumentace

Vladimíra Valasová Durová

Vyúčtování zdravotní péče

Gabriela Svojanovská

Odbor ekonomický

Ing. Marta Kroliczková

vedoucí


Oddělení finanční účtárny

Bc. Jana Orošová

vedoucí


Oddělení všeobecné účtárny

Ing. Jana Hegerová

vedoucí


Oddělení majetkové účtárny

Ivana Vítková

vedoucí


Odbor obchodní

Jana Kokešová

vedoucí


Oddělení materiálně technického zásobování

Ing. Denisa Thomasová

vedoucí


Oddělení rozborů, analýz a statistiky

Bc. Naděžda Šebestová

vedoucí