Úsek náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu

Najdete nás:

Budova R, Ředitelství

Mgr. Kateřina Kyselá, MBA

náměstkyně


Mgr. Kateřina Kyselá, MBA

Další důležité kontakty:

Oddělení personalistiky a platů

Marie Zbožínková Exnarová

vedoucí


Oddělení náboru a vzdělávání

Irena Hlavatá

vedoucí


Oddělení právní

Anna Woznicová

odborný referent


Marketing a PR

Bc. Lucie Branná

referent


Ochrana osobních údajů

Mgr. Kamila Formanová

pověřenec


Oddělení bezpečnosti a krizového řzení

Mgr. Kamila Formanová

vedoucí


Oddělení podatelny

Martina Klímková

vedoucí


Oddělení spisovny

Pavla Nováková

vedoucí


Lékařská knihovna

Mgr. Renáta Pejšová

referent


Dětská skupina SRDÍČKO

Bc. Jarmila Žvaková

vedoucí pedagog