Úsek náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu

Najdete nás:

Budova R, Ředitelství

Mgr. Kateřina Kyselá, MBA

náměstkyně


Mgr. Kateřina Kyselá, MBA

Další důležité kontakty:

Oddělení personalistiky a platů

Marie Zbožínková Exnarová

vedoucí


Oddělení náboru a vzdělávání

Renata Olejníková

vedoucí


Referát marketingu

Bc. Lucie Branná

vedoucí


Oddělení právní

JUDr. Michaela Janošová

vedoucí


Ochrana osobních údajů

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Mgr. Kamila Formanová

pověřenec, vedoucí


Referát podatelny

Martina Klímková

vedoucí


Referát spisovny

Pavla Nováková

vedoucí


Referát spisovny

Bc. Aneta Janková

metodička spisové služby


Lékařská knihovna

Mgr. Renáta Pejšová

referentka


Dětská skupina SRDÍČKO

Marlen Gavorová

pedagožka