Informace pro klienty

Cílová skupina uživatelů služby

Služba je určena osobám starším 27 let (s chronickým onemocněním, zdravotním postižením, seniorům), které se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

Služba nebude poskytnuta osobám

  • jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • s akutním infekčním onemocněním
  • které by závažným způsobem porušovaly pravidla kolektivního soužití
  • s duševním onemocněním
  • s akutní závislostí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách