Spektrum péče

Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče – administrativní činnost sestry, převzetí pacienta do lékařem indikované ošetřovatelské péče, ukončení ošetřovatelské péče

Odběr biologického materiálu, eventuálně orientační vyšetření biologického materiálu, dle ordinací odběry krve, odběry moči, stolice, sputa, výtěry z krku, z rány

Aplikace léčebné terapie i. m, s. c., aplikace injekcí

Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti. Aplikujeme pouze infuzní terapii s. c. za účelem zajištění hydratace.

Péče o ránu – ošetřování dekubitů, bércových vředů a jiných ran, zavedení, realizace a ukončení péče

Komplex – klysma, laváže, ošetření permanentního katetru a zavedení permanentního katetru u žen

Komplex – vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou – kontrolní vyšetření glukózy glukometrem, EKG

Zavádění nasogastrické sondy

Ošetření stomií – výměny stomického sáčku, ošetření okolí

Cílené vyšetření ošetřujícím lékařem – cílené vyšetření za účelem indikace ošetřovatelského výkonu

Kontrolní vyšetření ošetřujícím lékařem – kontrolní vyšetření za účelem indikace ošetřovatelského výkonu