Informace pro odbornou veřejnost

Identifikační údaje o poskytovateli služby

Název poskytovatele: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Adresa poskytovatele: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, ČR
Statutární zástupce: MUDr. Petr Uhlig, ředitel
Forma a druh služby: pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče- dle §52 zákona 108/2006 Sb.
Rozhodnutí o registraci služby: číslo registrace 8032588
Adresa zařízení: U Stavisek 65, 716 00 Ostrava-Radvanice, ČR

Dům sociálních služeb (DSS) při Městské nemocnici Ostrava se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa, v samostatné budově v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích.

Komplex tvoří 3 stanice ošetřovatelské a sociální péče A, B, C.

Budova domova je bezbariérová. Kapacita zařízení je 66 uživatelů.