Informace pro odbornou veřejnost

Oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava je akreditovaným pracovištěm II. typu. Patří k síti intermediárních center zajištujících péči o předčasně narozené děti již od 31. týdne těhotenství. Naše oddělení se zabývá prenatální diagnostikou, provádíme I. a II. trimestrální screening a v návaznosti na ně ve spolupráci s genetiky invazivní diagnostické metody. V rámci komplexní péče o těhotné poskytujeme konzultaci a eventuálně další sledování rizikových těhotných v ambulanci rizikové gravidity vedené vedoucím lékařem porodního sálu.

Ze specializovaných gynekologických ambulancí nabízíme možnost konzultovat léčebný plán každé pacientky v indikační poradně, která probíhá každý všední den mezi 12:00–13:00 hodinou. Indikace k operacím stejně jako případné konzultace jsou vždy vedeny primářem nebo jeho zástupci.

Z dalších odborných ambulancí disponujeme ambulancí pro léčbu myomů rovněž vedenou primářem, COP (cervikální onkologickou poradnou), vedenou asistentem primáře, a urogynekologickou ambulancí.

Naše oddělení je velmi nakloněno spolupráci s lékařskými fakultami v přípravě mediků na jejich budoucí povolání, stejně tak v přípravě budoucích sester. Jakožto intermediární centrum se také podílíme na přípravě lékařů z okolních nemocnic v předatestační přípravě k atestační zkoušce.