Informace pro pacienty

Ultrazvukové vyšetření

  596 192716

Ultrazvuková vyšetření provádí:

MUDr. Miloš Zubík
MUDr. Karel Fousek
MUDr. Jana Kubinová

Konziliární ultrazvuková vyšetření abdominální i vaginální sondou. Oddělení je vybaveno moderními ultrazvukovými přístroji GE Voluson a Samsung. Provádíme ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodů zejména v I. a II. trimestru gravidity. Vyšetření NT (šíjové projasnění) v rámci komplexní diagnostiky I. trimestru gravidity. Konziliární UZ vyšetření orgánů malé pánve.

UZ screening v I. trimestru gravidity

Součástí vyšetření je provedení odběru krve a ultrazvuku. Odběr krve se provede obvykle v 10. týdnu těhotenství, následuje ultrazvukové vyšetření, které se provádí od 10. do 13. týdne těhotenství. Na konci vyšetření Vám bude sdělen výsledek vyšetření, který vyjadřuje Vaše individuální riziko Downova syndromu a jiných genetických vad plodu. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Screening preeklampsie v I. trimestru gravidity

Screening preeklampsie je rozšířením běžného screeningu v prvním trimestru těhotenství. Je neinvazivní, k jeho provedení jsou potřeba krevní odběry těhotné, měření krevního tlaku, cílené dotazování a specializované ultrazvukové vyšetření. Lze jej provádět spolu s komplexním prvotrimestrálním screeningem při jedné návštěvě těhotné v 11.–13. týdnu těhotenství. Tento screening je schopen zachytit až 95 % těhotných s rizikem preeklampsie a růstového opoždění plodu. V případě pozitivního nálezu jsou těhotné okamžitě doporučena opatření k omezení rizika vzniku preeklampsie.

Co je preeklampsie?

Preeklapsie je jedno z nejzávažnějších onemocnění vyskytujících se v těhotenství. Postihuje 2–8 % všech těhotných a může vést k závažnému poškození plodu i matky, v ojedinělých případech i ke smrti jednoho z nich, či dokonce obou. Projevuje se vysokým krevním tlakem a dalšími závažnými nálezy. Čím dříve toto onemocnění v těhotenství vzniká, tím závažnější průběh má. Zároveň je časná forma preeklampsie velmi často spojena s růstovým opožděním plodu, což dále zvyšuje zdravotní rizika pro plod a dítě po porodu.
Tento test není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V případě absolvování screeningu preeklampsie v rámci komplexního prvotrimestrálního screeningu na našem pracovišti je toto vyšetření účtováno za zvýhodněnou cenu.

UZ screening v II. trimestru gravidity

Jedná se o čistě ultrazvukové vyšetření, jež je zaměřeno na komplexní zhodnocení stavby těla Vašeho plodu. Vyšetřující postupně dle standardizovaného protokolu prověří přítomnost a stavbu většiny orgánů plodu se zaměřením na nejčastější vrozené vývojové vady (např. rozštěpy rtu a patra, poruchy vývoje mozku aj.). Na konci vyšetření je Vám sdělen výsledek ve formě podrobné zprávy, týkající se všech vyšetřených orgánů. V případě abnormálního nálezu Vám bude navržen další postup. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

3D ultrazvukové vyšetření se záznamem

Termín provedení záznamu je nutno objednat na Gynekologické ambulanci, tel: 596 192 716.

Na našem oddělení nabízíme provedení 3D zobrazení plodu se záznamem na DVD disk a pořízením fota z termoprinteru. Součástí výkonu je cca 10–15 minut záznamu na DVD a 2 výtisky z termoprinteru v černobílé kvalitě. Vyšetření je prováděno přístrojem GE Voluson E6.
Cena záznamu, viz Ceník nadstandardních služeb.

Pozn.: Vyšetření neslouží k diagnostice vrozených vývojových vad plodu. Případné nalezené odchylky nebo vývojové vady nemusí být při vyšetření sděleny!