Spektrum péče

Gynekologie

Ambulantní výkony

 • komplexní vyšetření gynekologem – základní vyšetření gynekologem včetně pohmatového, kolposkopického a ultrazvukového vyšetření
 • kolposkopické vyšetření – vyšetření speciálním mikroskopem se světelným zdrojem, pomocí kterého lze zachytit abnormální změny na gynekologických orgánech (zejména na děložním čípku, v pochvě a na vulvě)
 • cytologické vyšetření – odběr povrchových buněk pomocí speciálních odběrových pomůcek, zejména z děložního čípku, ale i z jiných gynekologických orgánů; buňky jsou natřeny na sklo, zafixovány alkoholovým roztokem a odeslány do specializované cytologické laboratoře, kde jsou vyšetřeny pod mikroskopem
 • ultrazvukové vyšetření – zobrazení gynekologických orgánů pomocí ultrazvukových vln
 • konziliární gynekologické vyšetření – vyšetření gynekologem v rámci mezioborové spolupráce, rozhodnutí o event. operačním řešení a způsobu vedení operace, nastavení následné terapie
 • speciální vyšetření – úzce specializované vyšetření zaměřené na konkrétní problematiku (onkogynekologické, expertní kolposkopické, vyšetření dětským gynekologem)
 • medikamentózní ukončení těhotenství (interupce) – přerušení těhotenství do 7. týdne gravidity na vlastní žádost prostřednictvím perorálně podávaných tablet na ambulanci bez nutnosti hospitalizace. Léky jsou podávány ve dvou dávkách v odstupu 48 hodin s následnou ultrazvukovou kontrolou po třech týdnech.

Ambulantně prováděné zákroky

 • mininterupce – umělé přerušení těhotenství do 8. týdne gravidity na vlastní žádost nebo ze zdravotní indikace prostřednictvím chirurgického zákroku v celkové anestezii, kdy dochází k odstranění obsahu dutiny děložní pomocí odsávací kanyly; délka výkonu 10–15 min.
 • laserové ošetření žen a mužů v lokální nebo celkové anestezii, kdy pomocí laserového paprsku lze odstranit kožní bradavice (kondylomata), ošetřit přednádorové změny pochvy, čípku děložního nebo jiné kožní defekty, délka výkonu dle rozsahu defektu, cca 10–30 min.
 • hysterosalpingografie – test průchodnosti vejcovodů pod RTG kontrolou; délka výkonu cca 15 min.

Zákroky za hospitalizace (průměrná délka hospitalizace 1 den)

 • interrupce – umělé přerušení těhotenství mezi 8–12. týdnem gravidity na vlastní žádost nebo ze zdravotní indikace v celkové anestezii
 • medikamentózní ukončení zamlklého těhotenství – ukončení již zamlklého těhotenství do 12. týdne gravidity prostřednictvím perorálně nebo vaginálně podávaných tablet během jednodenní hospitalizace. Léky jsou podávány ve dvou dávkách v odstupu 3 hodin s následným propuštěním a ultrazvukovou kontrolou po třech týdnech
 • diagnostická hysteroskopie – endoskopická vyšetřovací metoda, při které je v celkové anestezii pomocí optického nástroje (hysteroskopu) prohlédnuta dutina děložní a odebrány vzorky tkání na histologické vyšetření; zákrok trvá cca 15–20 min.
 • operační hysteroskopie – endoskopická metoda, při které je možno v celkové anestezii pomocí operačního hysteroskopu provádět malé chirurgické zákroky v děloze, zákrok trvá cca 30 min.
 • abrase a revise – odstranění obsahu dutiny děložní v celkové anestezii a odeslání získaného materiálu na histologické vyšetření; délka výkonu cca 10 min.
 • biopsie z čípku děložního – odběr vzorku tkáně z podezřelých míst; délka výkonu cca 5–10 min.
 • konizace čípku děložního – vytětí konusu z čípku děložního v lokálním znecitlivění nebo celkové anestezii s cílem odstranění přednádorových změn; zákrok trvá cca 15 min.
 • marsupializace Bartholiniho žlázy – zákrok, při kterém je vyčištěna dutina Bartholiniho žlázy; délka zákroku cca 15–20 min.

Gynekologické operace (průměrná délka hospitalizace od 3 do 7 dnů)

 • Diagnostická laparoskopie – endoskopická operace v dutině břišní, která umožňuje prohlédnutí orgánů vnitřních rodidel a okolí z několika vpichů přes přední stěnu břišní; délka výkonu cca 20–40min.
 • Operační laparoskopie – endoskopická operace v dutině břišní, která se provádí z jednoho až tří vpichů přes přední stěnu břišní pro operační nástroje; cílem operace je odstranit nebo zmírnit příčinu potíží, operační výkon lze provádět na všech orgánech vnitřních rodidel i na ostatních okolních orgánech; délka výkonu dle rozsahu operace, průměrně cca 40–60 min.
 • Laparoskopická sterilizace – endoskopická operace, při které se přeruší oba vejcovody s cílem zabránit otěhotnění
 • LAVH – laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie – odstranění dělohy s, nebo bez odstranění vaječníků a vejcovodů poševní cestou s laparoskopickou asistencí; délka výkonu cca 60–70 min.
 • Vaginální hysterektomie – odstranění dělohy poševním přístupem s, nebo bez odstranění vaječníků a vejcovodů; délka výkonu cca 60–70 min.
 • Laparotomické operace – operace v celkové anestezii z břišního řezu s výkonem dle aktuálního operačního nálezu; dutina břišní se otevírá řezem v podbřišku nebo podélným řezem vedeným od spony stydké po pupek, délka výkonu průměrně cca 60–70 min.
 • Onkogynekologické operace – odstranění dělohy, vejcovodů a vaječníků, eventuálně rozšířené o odstranění lymfatických uzlin, slepého střeva a předstěry břišní při nádorovém onemocnění; délka výkonu průměrně 120 min.
 • Urogynekologické operace – operace při močových inkontinencí v celkové nebo lokální anestezii, TOT a TVT (zavedení pásky pod močovou trubici), délka výkonů cca 30 min.
 • Plastiky stěny poševní – chirurgická operace v celkové anestezii při sestupech rodidel; je možno provést přední nebo zadní plastiku poševní stěny, mohou být provedeny každá samostatně nebo obě najednou; délka výkonů cca 30 min.
 • Vaginofixace podle Amreich-Richter II  vaginofixace podle Amreich-Richter II – je korekce sestupu přední a zadní poševní stěny a poševního vrcholu tak, aby byl upraven jejich sestup

Porodnictví

Ambulantní výkony

 • ultrazvukový screening v I. a II. trimestru – kombinace ultrazvukového a biochemického vyšetření plodu v prvním trimestru se zaměřením na nejčastější vývojové vady plodu (Downova, Edwardova, Patauova syndromu aj.) s možným rozšířením o screening preeklampsie (více informací v sekci Ultrazvukové vyšetření) a ultrazvukové vyšetření v druhém trimestru se zaměřením na jednotlivé orgány plodu
 • 3D ultrazvuk – ultrazvukové vyšetření s detailním prostorovým zobrazením měkkých tkání plodu s možností pořízení fotografického a video záznamu
 • amniocentéza – odběr plodové vody ve druhém trimestru při podezření na vrozené vývojové vady plodu na základě genetického, ultrazvukového či jiného vyšetření
 • CVS  – odběr choriových klků (placentární tkáň) v prvním trimestru při podezření na vrozené vývojové vady plodu na základě genetického, ultrazvukového či jiného vyšetření
 • externí kardiotokografické vyšetření – monitorace ozev plodu od 36. týdne těhotenství; jsou snímány děložní kontrakce, srdeční činnost plodu, pohyby plodu a reakce dítěte na kontrakce; délka vyšetření je 20 min.
 • vyšetření v ambulanci rizikové gravidity – vedení prenatální péče u pacientek se zatíženou anamnézou, např. s těhotenskou cukrovkou, vysokým tlakem, při podezření na intrauterinní růstovou restrikci plodu atd.

Vedení porodu

 • vaginálně spontánně – porod plodu klasickou cestou; u porodu je možno využít metody k tlumení bolesti – hydroterapeutické prostředky (vana, sprcha), epidurální analgezii (tlumení porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky tenkým katétrem zavedeným přes kůži mezi trny bederních obratlů do epidurálního prostoru páteře), inhalační anestezie (vdechování inhalátorem nebo maskou ze zásobní bomby) pomocí směsi 50% oxidu dusného a 50% kyslíku (též rajského plynu) nebo léková analgetika
 • vaginální vedení porodu dle porodního plánu
 • vaginálně extrakční operace – v případě komplikací a nutnosti okamžitého ukončení vaginálně vedeného porodu provádíme vybavení plodu operační cestou pomocí speciálních nástrojů zaváděných do pochvy nasazených na hlavičku plodu – porodnických kleští či vakuumextraktoru (zvonu)
 • císařským řezem – plánovaně nebo akutně v celkové nebo spinální anestezii, operační řez je veden 3 cm nad sponou stydkou, výjimečně od pupku ke sponě, po otevření dutiny břišní je otevřena dutina děložní s následným vybavením plodu, délka operace je cca 30 min.
 • císařským řezem se sterilizací – po vybavení plodu je následně provedeno přerušení obou vejcovodů znemožňující další otěhotnění