LÉKAŘ pro DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ

Dětský rehabilitační stacionář je detašované pracoviště MNO a je v Ostravě ojedinělým zařízením svého typu, kde se zaměřujeme na včasnou a komplexní rehabilitaci u dlouhodobě zdravotně postižených dětí. Jsme akreditovaným pracovištěm pro terapii a výuku Bobath konceptu (NDT terapie) dětském věku a pro specializační přípravu lékařů v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína.

Péči poskytujeme především dětem s riziky v raném období, u nichž se dá předpokládat jiný než fyziologický vývoj. Komplexní rehabilitační léčbu formou denního pobytu nabízíme pro 30 dětí předškolního věku nejrůznějších diagnos. Jedná se převážně o děti s různými formami mozkové obrny, s vrozenými vývojovými vadami, stavy po úrazech mozku a pohybového aparátu.

Ambulantní formou pak dětem s nerovnoměrným PMV, VDT, skoliosou apod., poruchami koordinace pohybu, dysbalancí senzorického systému.

V menším měřítku poskytujeme ambulantní RHB včetně procedur FT i dospělé klientele.

Co Vás čeká?

 • Budete se podílet na zajištění komplexní rehabilitace našich dětských pacientů s pomocí týmu kolegů, který kromě rehabilitačního lékaře tvoří také pediatr, ortoped, dětský neurolog, klinický logoped a psycholog, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, ošetřovatelský personál a speciální pedagogové
 • Vzhledem ke specifikům našeho pracoviště budete také úzce spolupracovat s celou rodinou handicapovaného dítěte

Jak si Vás představujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství
 • Specializovaná způsobilost v oboru rehabilitace a fyzikální medicína, nebo lékař zařazený do specializační přípravy s ukončeným základním kmenem (nejlépe pediatrickým nebo neurologickým)
 • Zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost

Co Vám nabízíme?

 • Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu.
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády, dále poskytujeme osobní příplatek a zvláštní příplatek.
 • Dodatková dovolená v rozsahu 1 týdne

Naše benefity:

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
 • Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sick days.
 • Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO. 
 • Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Příspěvky z FKSP ve výši 10 000 Kč za rok dle výběru zaměstnance  - na kartu MULTISPORT, příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, na vzdělávání a nákup knih, brýlí nebo zubní prevenci, na rehabilitaci, očkování a vitamíny, penzijní spoření a připojištění i kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
 • Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu.
 • Sleva v naší nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
 • Výhodný tarif i pro Vaši rodinu.
 • Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
 • Parkování pro zaměstnance v areálu MNO (v současné době omezený počet míst).
 • Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
 • Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
 • Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství atp.).

Datum nástupu:

 • Dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

primářka MUDr. Jana Robenková, 596965644

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE ŽADATELE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.