Rezidenční místa 2023

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu (v souladu se zákony číslo 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.).

Výběrová řízení na rezidenční místa v roce 2023 byla ukončena.

Pokud nemocnice získá rezidenční místa pro rok 2024, výběrové řízení bude zveřejněno v červenci 2024.

Žádosti pro lékařské obory na kmen lze podávat celoročně.

Bližší informace podá: Renáta Olejníková, E renata.olejnikova@mnof.cz, T +420 596 193 678