Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

Centrální příjem s Emergency

Centrum duševního zdraví

Dětský rehabilitační stacionář

  • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
  • Lékař zařazený do specializační přípravy s ukončeným základním kmenem (nejlépe pediatrickým nebo neurologickým)

Geriatrie a interna

Kardiologie

  • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
  • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru KARDIOLOGIE
  • Lékař se specializovanou způsobilostí v KARDIOLOGII nebo ANGIOLOGII

Klinická onkologie

  • Vedoucí lékař oddělení se specializovanou způsobilostí v KLINICKÉ ONKOLOGII (nebo její brzké získání)

Léčebna dlouhodobě nemocných

Lékařská pohotovostní služba

  • Lékař se specializovanou způsobilostí

Pneumologie a ftizeologie

  • Lékař se specializovanou způsobilostí (nebo její brzké získání)

Psychiatrie

Radiologie a zobrazovací metody