Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

Anesteziologie a resuscitace

 • Lékař absolvent se zájmem o obor
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Centrální příjem s Emergency

Centrum duševního zdraví

Dětské lékařství

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEONATOLOGIE (nebo její brzké získání)

Dětský rehabilitační stacionář

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
 • Lékař zařazený do specializační přípravy s ukončeným základním kmenem (nejlépe pediatrickým nebo neurologickým)

Geriatrie a interna

Interní oddělení

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory (diabetologii, lipidologii, gastroenterologii, hematologii)
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ nebo GASTROENTEROLOGIE nebo INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ případně v jiném interním oboru
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v INTERNÍCH oborech s možností získání náborového příspěvku

Kardiologie

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru KARDIOLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v KARDIOLOGII nebo ANGIOLOGII

Léčebna dlouhodobě nemocných

Lékařská pohotovostní služba

 • Lékař se specializovanou způsobilostí

Nefrologické a hemodialyzační centrum

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEFROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEFROLOGIE

Psychiatrie

Rehabilitace a fyzikální medicína

Urologie