Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

Centrální příjem s Emergency

Centrum duševního zdraví

Dětské lékařství

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEONATOLOGIE (nebo její brzké získání)
 • Lékař ABSOLVENT se zájmem o pediatrii, případně již zařazený do specializační přípravy

Dětský rehabilitační stacionář

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
 • Lékař zařazený do specializační přípravy s ukončeným základním kmenem (nejlépe pediatrickým nebo neurologickým)

Geriatrie a interna

Kardiologie

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru KARDIOLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v KARDIOLOGII nebo ANGIOLOGII

Klinická onkologie

 • Vedoucí lékař oddělení se specializovanou způsobilostí v KLINICKÉ ONKOLOGII (nebo její brzké získání)

Léčebna dlouhodobě nemocných

Lékařská pohotovostní služba

 • Lékař se specializovanou způsobilostí

Nefrologické a hemodialyzační centrum

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEFROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEFROLOGIE

Patologie

 • Lékař absolvent se zájmem o patologii
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru PATOLOGIE

Psychiatrie

Radiologie a zobrazovací metody