Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

Centrální příjem s Emergency s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař s ukončeným základním kmenem (anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo VPL) zařazený do specializační přípravy v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 

Centrum duševního zdraví s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař absolvent se zájmem o psychiatrii s možností získání stipendia
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru PSYCHIATRIE nebo její brzké získání

Dermatovenerologie

 • Lékař s ukončeným interním kmenem zařazený do specializační přípravy v oboru DERMATOVENEROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru DERMATOVENEROLOGIE 

Geriatrie a Interna s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory s možností získání stipendia
 • Lékař s ukončeným interním kmenem zařazený do specializační přípravy v oboru GERIATRIE nebo VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ případně v jiném interním oboru 
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v INTERNÍCH oborech 

Chirurgie a úrazová chirurgie s možností získání náborového příspěvku

Interna s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v interních oborech 
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v interních oborech

Kardiologie

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru KARDIOLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v KARDIOLOGII nebo ANGIOLOGII

Klinická onkologie

 • Vedoucí lékař oddělení se specializovanou způsobilostí v KLINICKÉ ONKOLOGII nebo její brzké získání

Léčebna dlouhodobě nemocných s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař absolvent se zájmem o geriatrii s možností získání stipendia
 • Lékař s ukončeným základním interním kmenem zařazený do specializační přípravy v oboru GERIATRIE 
 • Lékař se specializovanou způsobilostí nejlépe v interních oborech 

Lékařská pohotovostní služba

 • Lékař se specializovanou způsobilostí

Nefrologické a hemodialyzační centrum

 • Lékař absolvent se zájmem o nefrologii
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEFROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEFROLOGIE

Neurochirurgie s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař absolvent se zájmem o neurochirurgie
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEUROCHIRURGIE 
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEUROCHIRURGIE 

Neurologie s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEUROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEUROLOGIE

Oftalmologie

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru OFTALMOLOGIE

Ortopedie

Otorinolaryngologie 

 • Lékař absolvent se zájmem o otorinolaryngologii

Pneumologie a ftizeologie

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE nebo její brzké získání

Psychiatrie s možností získání náborového příspěvku

 • Lékař absolvent se zájmem o psychiatrii s možností získání stipendia
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru PSYCHIATRIE nebo její brzké získání