Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

Centrální příjem s Emergency

Centrum duševního zdraví

Dětské lékařství

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEONATOLOGIE (nebo její brzké získání)

Dětský rehabilitační stacionář

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
 • Lékař zařazený do specializační přípravy s ukončeným základním kmenem (nejlépe pediatrickým nebo neurologickým)

Geriatrie a interna

Gynekologie a porodnictví

Interní oddělení

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory (diabetologii, lipidologii, gastroenterologii, hematologii)
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ nebo GASTROENTEROLOGIE nebo ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE nebo INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ případně v jiném interním oboru
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v INTERNÍCH oborech s možností získání náborového příspěvku

Kardiologie

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru KARDIOLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v KARDIOLOGII nebo ANGIOLOGII

Klinická farmacie

 • Farmaceut zařazený do specializační přípravy v oboru KLINICKÁ FARMACIE

Léčebna dlouhodobě nemocných

Lékařská pohotovostní služba

 • Lékař se specializovanou způsobilostí
 • Zubní lékař s odbornou způsobilostí

Nefrologické a hemodialyzační centrum

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEFROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEFROLOGIE

Neurologie

Otorinolaryngologie

 • Lékař absolvent se zájmem o obor
 • Lékař ze základním kmenem otorinolaryngologickým
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE

Patologie

 • Lékař absolvent se zájmem o obor
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru PATOLOGIE

Psychiatrie

Rehabilitace a fyzikální medicína

 • Lékař absolvent se zájmem o obor (ideálně se zájmem o neurologický základní kmen)