Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

Centrální příjem s Emergency

Centrum duševního zdraví

Geriatrie a Interna

Chirurgie a úrazová chirurgie

Kardiologie

 • Lékař absolvent se zájmem o interní obory
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru KARDIOLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v KARDIOLOGII nebo ANGIOLOGII

Klinická onkologie

 • Vedoucí lékař oddělení se specializovanou způsobilostí v KLINICKÉ ONKOLOGII (nebo její brzké získání)

Léčebna dlouhodobě nemocných

Lékařská pohotovostní služba

 • Lékař se specializovanou způsobilostí

Nefrologické a hemodialyzační centrum

 • Lékař absolvent se zájmem o nefrologii
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEFROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEFROLOGIE

Neurochirurgie

Neurologie

 • Lékař absolvent se zájmem o neurologii
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru NEUROLOGIE
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru NEUROLOGIE

Oftalmologie

 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru OFTALMOLOGIE

Ortopedie 

 • Lékař absolvent se zájmem o ortopedii

Otorinolaryngologie 

 • Lékař absolvent se zájmem o otorinolaryngologii

Patologie

 • Lékař absolvent se zájmem o patologii
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru PATOLOGIE

Pneumologie a ftizeologie

 • Lékař se specializovanou způsobilostí (nebo její brzké získání) v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Radiologie a zobrazovací metody

Urologie

 • Lékař absolvent se zájmem o urologii 
 • Lékař zařazený do specializační přípravy v oboru UROLOGIE 
 • Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru UROLOGIE