Podmínky poskytnutí náborového příspěvku pro LÉKAŘE

Náborový příspěvek činí 100.000 Kč pro lékaře L2 (kmen) nebo 200.000 Kč pro lékaře L3 (specializace) při uzavření závazku setrvání v pracovním poměru 3 roky.

Možnost uzavření pracovního poměru na plný pracovní úvazek nebo zkrácený pracovní úvazek (min 0,5). V případě částečného pracovního úvazku se náborový příspěvek poměrně krátí.

První část náborového příspěvku ve výši 50.000 Kč nebo 100.000 Kč se vyplácí s výplatou za první odpracovaný měsíc, druhá část náborového příspěvku ve výši 50.000 Kč nebo 100.000 Kč se vyplácí po úspěšném zvládnutí adaptačního procesu.

Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní pojištění.

Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou a v posledních šesti měsících nebyli v pracovněprávním vztahu s MNO. Zaměstnanci, kteří pracovali nebo pracují na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, si žádost podat mohou. Naopak zaměstnanci, se kterými byl ukončen předchozí pracovní poměr v MNO z důvodu porušení pracovní kázně, nárok na příspěvek nemají.

Náborový příspěvek bude poskytnut pouze uchazeči, který absolvuje úspěšný pohovor u primáře oddělení a jehož poskytnutí následně schválí vedení MNO.

V případě nesplnění závazku setrvání v MNO dle stanovených podmínek je zaměstnanec povinen vyplacený náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit v souladu s uzavřenou dohodou.

Bez čeho to opravdu nepůjde?

  • odborná způsobilost, certifikát na základní kmen nebo specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb.
  • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

Chybí Vám nějaké informace? Kontaktujte nás

Mgr. Kateřina Kyselá, MBA

náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu


V případě Vašeho zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis s uvedením názvu pozice, o kterou se ucházíte. Pokud se nestanete zaměstnancem Městské nemocnice Ostrava, pak se předané osobní údaje po třech měsících skartují.

Pokud dojde ke změně provozních potřeb, vedení MNO si vyhrazuje právo tuto kampaň ukončit.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (dále jen „MNO“), jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO.